Zdrowe Życie – od dziś Warmia i Mazury z nową inteligentną specjalizacją regionu!

Zdrowe Życie – od dziś Warmia i Mazury z nową inteligentną specjalizacją regionu!

W dniu dzisiejszym Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego pn. „Zdrowe Życie”

3 czerwca br. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie (WMARR S.A.) przedłożyła Diagnozę oraz Program Rozwoju Sektora „Zdrowe życie”. Proponowana specjalizacja obejmuje przede wszystkim branże związane z medycyną, usługami medycznymi oraz jakością życia.  Prace nad projektem trwały ponad dwa lata, w jego ostateczny kształt byli zaangażowani przedsiębiorcy, przedstawiciele jednostek naukowych, sektor publiczny, instytucje otoczenia biznesu oraz eksperci branżowi.

Współpraca między tymi wszystkimi podmiotami zaowocowała wypracowaniem finalnego dokumentu jakim jest Program Rozwoju Sektora „Zdrowe Życie” i  uzyskaniem pozytywnej rekomendacji Zespołu Ekspertów oraz Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego w lipcu br.

Dziedziny wpisujące się w obszar „Zdrowe życie” obejmują usługi: medyczne, uzdrowiskowe, opiekuńcze, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne, dla seniorów; profilaktykę zdrowia, produkcję sprzętu medycznego, produkcję farmaceutyków, biotechnologię, inżynierię medyczną i materiałową na potrzeby medyczne i około medyczne, technologie ICT na potrzeby medyczne, produkty i usługi związane z profilaktyką zdrowotną, produkty i usługi związane z obniżaniem emisyjności na rzecz poprawy jakości środowiska.

Dzisiejsza data już zapisuje się na kartach historii regionu! Zakładamy, że nowa specjalizacja ułatwi rozwój wielu firmom już funkcjonującym na Warmii i Mazurach, i tym samym wzmocni potencjał regionu w kierunkach usług medycznych, uzdrowiskowych, opiekuńczych czy też farmaceutycznych.  Wierzymy, że specjalizacja „Zdrowe życie” przyczyni się do znaczącego rozwoju regionu w nowych gałęziach gospodarki.

#funduszenazmiany

Przeczytaj Program Rozwoju Sektora

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content