„Inwestuj w rozwój”-nabór wniosków już 9 maja!

„Inwestuj w rozwój”-nabór wniosków już 9 maja!

„Inwestuj w rozwój” – to pilotażowy program zainicjowany przez Ministerstwo Rozwoju w 2017 roku, oferujący pożyczki na kształcenie, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego, kierowane m.in. do osób prowadzących działalność gospodarczą.

inwestuj w rozwój

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące. Pożyczki na kształcenie to projekt skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Pożyczkę otrzymają osoby, które posiadają zdolność do jej spłaty, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub też które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki. Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.). Nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią.

Najbliższy nabór wniosków zostanie otwarty 9 maja o godz. 9.00. Alokacja środków na ten nabór wynosi 3,5 mln zł. Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez stronę www.inwestujwrozwoj.pl

Przygotuj wniosek wcześniej i złóż go w dniu otwarcia naboru, wnioski przyjmowane są do wysokości limitu środków.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content