Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości-kolejna edycja!

Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości-kolejna edycja!

Międzywydziałowa Szkoła Przedsiębiorczości (MSP) w ramach Akademii Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozpoczęła działalność w 2018 roku. Skupiając się na praktycznym wymiarze przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej, wpisuje się w cele i priorytety „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030” w zakresie: konkurencyjnej gospodarki, a w szczególności problemu niskiego wskaźnika przedsiębiorczości naszego województwa.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości. To druga transza dofinansowania czwartej już edycji Akademii Biznesu UWM.
Akademia Biznesu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jest finansowana z dotacji celowej województwa warmińsko-mazurskiego oraz środków własnych UWM. Na czwartą edycję tego projektu zarząd województwa przeznaczył 270 tys. zł, a podpisana dziś druga transza to dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł.

– Współfinansujemy tę inicjatywę od czterech lat, w kwocie przekraczającej obecnie 1 mln 200 tys. zł. – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Są to działania innowacyjne w skali kraju, gdyż ta forma edukacji ukierunkowana jest na proaktywną, przedsiębiorczą postawę, opartą na wiedzy na temat odpowiedzialnego budowania silnej marki firmy, zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dla naszego regionu ma to wymierny efekt w postaci start-upów i nowych firm, które bardzo dobrze radzą sobie na rynku.

Zajęcia Akademii kierowane są do studentów UWM i doktorantów UWM i PAN. Odbywają się w atrakcyjnej formie ćwiczeń i warsztatów, prowadzonych głównie przez praktyków gospodarczych oraz nauczycieli akademickich z kraju i zagranicy (Włochy, Rumunia, USA). Uzupełnieniem dydaktyki są gry symulacyjne wprowadzające młodzież w realny świat biznesu oraz spotkania z przedsiębiorcami naszego regionu.

Słuchacze trzech zakończonych edycji ukończyli Międzywydziałową Szkołę Przedsiębiorczości z w pełni przygotowanym biznesplanem przedsięwzięć gospodarczych i są obecnie na etapie rozszerzania lub wdrażania w życie własnej działalności.

W podpisaniu umów uczestniczyli Gustaw Marek Brzezin (marszałek województwa), Sylwia Jaskulska (członek zarządu województwa), Paweł Wysocki (protektor ds. kształcenia UWM) oraz oraz Bogdan Włodarczyk (dyrektor Międzywydziałowej Szkoły Przedsiębiorczości).

Zapraszamy na stronę www.warmia.mazury.pl.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content