Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w maju!

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia w maju!

Zachęcamy do korzystania z bezpłatnych szkoleń i webinarów kierowanych do odbiorców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W nadchodzącym miesiącu zapowiada się dużo ciekawych zagadnień poruszanych na szkoleniach, kierowanych do obecnych jak i przyszłych beneficjentów.

szkolenia

Kalendarz bezpłatnych, majowych szkoleń przeznaczonych dla beneficjentów RPO WiM 2014-2020 powoli się zapełnia. W szerokiej ofercie tematyki szkoleń i webinarów znajdują się między innymi takie zagadnienia jak:

  • Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020
  • Realizowanie projektów z RPO WiM 2014–2020 w dobie pandemii COVID-19
  • Zasady rozliczania wniosków o płatność z EFRR

Pełna lista dostępnych szkoleń i webinarów znajduje się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content