II Elbląski Pakiet Pomocowy Dla Przedsiębiorców

II Elbląski Pakiet Pomocowy Dla Przedsiębiorców

Urząd Miasta Elbląg informuje o II Elbląskim Pakiecie Pomocowym dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19. Pakiet pomocowy ma na celu ograniczenie skutków wynikających ze szczególnej sytuacji kryzysowej, w jakiej znaleźli się elbląscy przedsiębiorcy.

Z pakietu pomocowego wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 marca 2020 r. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

Pakiet pomocowy może zostać przyznany na wniosek przedsiębiorcy od 1 listopada do 30 listopada 2020 r. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niżej wymienionych form pomocy:

  • Przesunięcia terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego (przesunięcie terminu płatności do 31.01.2021r.)

Przesunięcie terminu płatności automatycznie wstrzymuje naliczanie odsetek.

  • Ulg w spłacie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców:

1) odroczenie terminu płatności podatku,
2) rozłożenie zapłaty podatku na raty bądź umorzenie zaległości podatkowej

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 listopada 2020 r.

  • Ulg w czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego oraz w dzierżawie gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg

Pakiet Pomocowy umożliwia ubieganie się Przedsiębiorców o uzyskanie ulg w czynszu najmu lokalu użytkowego (bez opłat za media) oraz dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Miasto Elbląg.

Przedsiębiorcy mogą się starać o:

  • odroczenie terminu płatności,
  • rozłożenie na raty,
  • umorzenie należności.

Ulgi podatkowe dotyczą należności powstałej po 1 listopada 2020r.

  • Obniżenie czynszu dla przedsiębiorców prowadzących działalność w pawilonach na Targowisku Miejskim.

Przesunięcie opłaty rezerwacyjnej wniesionej z góry za rok 2020 za okres, w którym przedsiębiorca nie będzie prowadził działalności na Targowisku Miejskim.

  • Niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy. Szczegółowe informacje pod nr tel. 55 237 6726, 55 237 6749 i na stronie: elblag.praca.gov.pl
  • Elbląscy przedsiębiorcy, których płynność finansowa w okresie po 1 listopada 2020 r. z powodu epidemii COVID_19 uległa znaczącemu pogorszeniu mogą również kierować wnioski dotyczące warunków spłaty zobowiązań powstałych w tym okresie wobec elbląskich spółek komunalnych.

Wnioski można składać do 15 grudnia 2020 roku

Informacja pochodzi ze strony internetowej Elbląg & Inwestycje

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content