Harmonogram warsztatów Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Harmonogram warsztatów Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie, to wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która gromadzi i udostępnia informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz pomaga klientom w podejmowaniu decyzji zawodowych. Poradnictwo zawodowe w Centrum jest bezpłatne i świadczone w formie porad indywidualnych i grupowych, a także warsztatów.
warsztaty
Poradnictwo w Centrum adresowane jest m.in do:
 • pracodawców – w zakresie udzielania pomocy w indywidualnym rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracownikom,
 • osób bezrobotnych i poszukujących pracy, które niejednokrotnie potrzebują pomocy w odnalezieniu się na rynku pracy, w wyborze i zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • osób pracujących, chcących przekwalifikować się lub zmienić pracę,
 • młodzieży planującej ścieżkę zawodową,
 • absolwentów wchodzących na rynek pracy.

Najbliższe warsztaty prowadzone w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie:

Zaplanuj swoją przyszłość zawodową:

 • 28-29 kwietnia 2022 roku w godzinach 10:00-14:00 – zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia 2022 roku

Dla kogo?
Dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz innych, chcących świadomie zaplanować swoją karierę zawodową, – zarówno tych, którzy przymierzają się do  wyboru swego pierwszego zawodu, jak i tych, którzy zamierzają zmienić zawód lub środowisko pracy.
Cel warsztatów:

 • nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego zarządzania czasem oraz planowania kierunku swoich działań z wykorzystaniem wewnętrznej i zewnętrznej motywacji.

W ramach warsztatów uczestnicy dowiedzą się jakie korzyści niesie ze sobą dobra organizacja czasu, zapoznają się z najczęściej popełnianymi błędami w zarządzaniu czasem, a uczestnicząc  w różnorodnych ćwiczeniach indywidualnych i grupowych, nauczą się metod skutecznego gospodarowania czasem, sposobów planowania i realizacji założonych celów.

Możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy na Warmii i Mazurach

 • 20 kwietnia 2022 roku w godzinach: 10.00-13.00 – zgłoszenia przyjmowane są do 14 kwietnia 2022 roku
 • 27 kwietnia 2022 roku w godzinach: 10:00-13:00 – zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2022 roku

Dla kogo?
Dla osób z Ukrainy, które przybyły do Polski w związku z wojną w ich kraju.

Cel spotkania:

 • omówienie potrzeb zatrudnieniowych w kontekście kryzysu uchodźczego,
 • uzyskanie informacji na temat procedur i przepisów związanych z możliwością podejmowania legalnej pracy w Polsce,
 • uzyskanie informacji na temat korzyści wynikających z rejestracji w powiatowych urzędach pracy omówienie centralnej bazy ofert pracy
 • przybliżenie specyfiki lokalnego rynku pracy i wymagań pracodawców,
 • omówienie możliwości i zasad zatrudniania młodocianych.

Zgłoszenia:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie
ul. Głowackiego 28 (parter)
tel. (89) 522 79 41, (89) 522 79 42, (89) 522 79 43, (89) 522 79 45, (89) 522 79 49
e-mail: olwu@up.gov.pl
https://www.facebook.com/cizolsztyn

Po więcej informacji i innych tematów warsztatów zapraszamy na stronę

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content