Finansowanie VC – na czym polega i jak je zdobyć? – nowy artykuł PFR Innowacje

Finansowanie VC – na czym polega i jak je zdobyć? – nowy artykuł PFR Innowacje

Venture Capital, w tłumaczeniu „kapitał wysokiego ryzyka”, jest rodzajem finansowania, które inwestorzy zapewniają start-upom rozpoczynającym działalność i małym firmom z potencjałem długoterminowego wzrostu. Finansowanie to wykorzystywane jest najczęściej w momencie pozytywnego zweryfikowania produktu na rynku i rozpoczęcia szerszej ekspansji.

W zamian za udzielone finansowanie fundusze VC wykupują udziały lub akcje firmy. Nie jest to więc pożyczka, a inwestycja, która ma przynieść w określonym czasie obopólny – zarówno dla przedsięwzięcia, jak i inwestora – zysk.

Podstawowa zaleta tego rozwiązania? Nie wymaga zabezpieczeń w postaci aktywów osobistych.

Fundusz VC a anioł biznesu – na czym polega różnica?

Podobnie jak w przypadku finansowania udzielanego przez aniołów biznesu, umowa zawierana pomiędzy firmą a inwestorem VC najczęściej obejmuje okres od 3 do 7 lat. Zbieżne w obu przypadkach jest również nieograniczanie pomocy do strony finansowej. Oprócz wkładu finansowego, fundusze VC wnoszą do spółek tzw. smart money, czyli swoją wiedzę i mentorską pomoc. Bazując na bogatym doświadczeniu w inwestycjach na rynku kapitału podwyższonego ryzyka, jak również na podstawie wiedzy o branży, menedżerowie funduszy VC są w stanie pomóc spółkom z ich portfela w obraniu odpowiedniej ścieżki rozwoju i uniknięciu niepowodzeń innych start-upów. Ponadto, poprzez rozległą siatkę kontaktów biznesowych fundusze VC mają możliwość przedstawienia spółki inwestorom strategicznym, jak również innym inwestorom finansowym, którzy potencjalnie mogliby wziąć udział w kolejnych rundach inwestycyjnych.

Co zatem odróżnia finansowanie udzielane przez fundusze VC i wsparcie anioła biznesu? Przede wszystkim aniołowie biznesu działają dyskretnie i bez rozgłosu. W tym przypadku cięższe jest poznanie się i nawiązanie współpracy, jak również zapoznanie się z historią poprzednich inwestycji prywatnego inwestora. Fundusze VC dysponują portfolio spółek, którym udzieliły wsparcia. Nie jest trudno także skontaktować się z nimi – każdy fundusz dysponuje stroną internetową, a opis warunków współpracy, korzyści z niej płynących oraz formy kontaktu z inwestorami VC wspieranymi przez PFR Ventures znajdziecie na stronie PFR Innowacje w sylwetkach funduszy.

Warto dodać również, że aniołowie biznesu inwestują swój prywatny kapitał. Ich decyzja o wsparciu spółki może być więc oparta na doświadczeniu, przeczuciu i bardziej nieformalnych przesłankach. Fundusz VC jest zaś oparty na środkach finansowych jego twórców i inwestorów. Inwestycja wykracza zatem poza odpowiedzialność finansową jednej osoby, co oznacza, że podjęciem decyzji o współpracy, konieczna jest dogłębna analiza obecnej i możliwej przyszłej sytuacji spółki.

Jak podjąć współpracę z funduszem VC?

Na jakie elementy powinny więc zwrócić uwagę start-upy przesyłając do funduszu VC swoją prezentację w formie pitch decku? Zawartość pitch decku będzie różniła się w zależności od etapu rozwoju start-upu, natomiast istnieje kilka elementów wspólnych, które powinny znaleźć się w każdym z nich. Do takich należą:

  • cel wprowadzanego produktu lub usługi, opis problemu, który dany produkt lub usługa rozwiązuje,
  • przedstawienie samego rozwiązania, analizy rynku i konkurencji,
  • przedstawienie modelu biznesowego uwzględniającego sposób komercjalizacji produktu lub usługi wraz z prognozami rozwoju start-upu w kolejnych latach,
  • przedstawienie zespołu operacyjnego, który będzie odpowiedzialny za realizację zaprezentowanego biznesplanu.

Istnieje także wiele czynników, które decydują o tym czy dany start-up otrzyma finansowanie lub zostanie odrzucony przez fundusz VC. Z pewnością do czynników, które decydują o odrzuceniu oferty, można zaliczyć przede wszystkim brak zrozumienia rynku, konkurencji, istniejących już produktów czy usług podobnych do oferty start-upu, nieprzemyślany biznesplan, nieefektywna struktura kosztów czy brak spójnej strategii komercjalizacji produktu lub usługi.

Fundusze VC szukają przede wszystkim start-upów, których produkt lub usługa wyróżnia się na tle rynku i nie powiela istniejących już rozwiązań. Start-up posiadający dobre zrozumienie rynku, na który chce wejść, jak również wartości i przewag rynkowych produktu lub usługi, który zamierza oferować, ma znacznie większe szanse na pozyskanie finansowania od funduszy VC. Istotnym elementem w ocenie funduszy VC jest często możliwość szybkiego skalowania biznesu na rynki zagraniczne.

Na stronie PFR Innowacje w zakładce „oferta” znajdziecie wiele programów pomocowych dla firm na różnym etapie rozwoju, jak również sylwetki poszczególnych funduszy VC.  Zapoznajcie się z dostępnymi możliwościami!

Informacja pochodzi ze strony internetowej Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content