Czy wciąż warto zakładać startupy? – czwartkowe Forum SGH

Czy wciąż warto zakładać startupy? – czwartkowe Forum SGH

Ekosystem startupowy w Polsce rozwija się dynamicznie, dzięki programom wsparcia od kilku lat liczba tego rodzaju przedsięwzięć stale rośnie. Powstaje coraz więcej międzynarodowych projektów, które są zauważane i doceniane na światowym rynku. Jednak w większości przypadków startupy – choć na ogół zakładane przez pełnych pasji przedsiębiorców – nie odnoszą sukcesu rynkowego.

Typowe jest to, że nie udaje się im się przetrwać tzw. doliny śmierci (death valley), kiedy konieczne są wydatki na rozwój produktu bądź usługi, a kiedy nie ma jeszcze żadnych przychodów. Obecnie na działalność startupów ma znaczący wpływ trwająca od kilku miesięcy pandemia koronawirusa, nierzadko wymuszając zmianę modelu biznesowego.

Już dziś o godz. 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wezmą Marcin Seniuk, PARP, oraz prof. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, SGH.

  • Na ile „startup” wciąż oznacza innowacyjny biznes, a na ile jest hasłem marketingowym?
  • W jaki sposób będzie się zmieniać dostępność środków dla krajowych startupów w 2021 r.? Trudniej czy łatwiej będzie pozyskiwać finansowanie?
  • W jakich segmentach rynku pandemia koronawirusa najczęściej weryfikuje modele biznesowe startupów?
  • Jak wobec ogromnej konkurencji na rynku stworzyć efektywny model biznesowy dla startupu?
  • Jak zostać innowacyjnym startupem na ustabilizowanym rynku infrastruktury?

W spotkaniu udział wezmą:

  • Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w PARP,
  • prof. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, kierownik Zakładu Strategii Międzynarodowych SGH.

Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Spotkanie odbędzie się na kanale SGH w serwisie YouTube. SGH zaprasza do śledzenia transmisji oraz zadawania pytań ekspertom.

Czwartkowe Forum SGH to cykl debat online na temat bieżących problemów gospodarczych i społecznych w kraju i na świecie. Projekt ma służyć wsparciu praktyków życia gospodarczego w podejmowaniu optymalnych decyzji biznesowych, poprzez dostarczanie analiz aktualnych trendów i zjawisk oraz metod reagowania na nie. Do udziału w spotkaniach zapraszani są eksperci, same spotkania koncentrują się na takich tematach, jak innowacyjność, procesy migracyjne, energetyka odnawialna, systemy emerytalne, koniunktura gospodarcza, a także najpoważniejsze skutki pandemii COVID-19 na płaszczyźnie zdrowotnej, społecznej i gospodarczej.

Organizator:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Forum Ekonomiczne

Informacja pochodzi ze strony internetowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content