Inwestowanie poprzez crowdfunding – od czego zacząć? Poradnik Startup Studio

Inwestowanie poprzez crowdfunding – od czego zacząć? Poradnik Startup Studio

Crowdfunding udziałowy jest jednym ze sposobów na poznanie innych inwestorów i poznanie ich motywacji. Ta popularna od kilku lat metoda to inaczej inwestowanie społecznościowe, ponieważ spółki budują w ten sposób skupione wokół nich społeczności.

Startupy oferuje swoje udziały lub (najczęściej – z uwagi na otoczenie prawne) akcje w formie publicznej zbiórki na wybranej platformie do inwestowania udziałowego. Może to być platforma polska albo międzynarodowa, umożliwiająca inwestowanie w spółki z różnych krajów.

Jeżeli dopiero zaczynasz inwestować, spróbuj znaleźć doświadczone osoby i poproś by ocenili twoje potencjalne projekty. Najlepiej jednak (jeśli to możliwe) inwestuj razem z nimi i dołączaj do ich rund inwestycyjnych – oprócz nauki obniżysz ryzyko takiej inwestycji. Zaletą tej formy inwestowania jest niski próg wejścia, ponieważ często wystarczy kilkaset PLN, aby stać się współwłaścicielem akcji spółki. Dla inwestora oznacza to, że dzięki crowdfundingowi stosunkowo łatwo jest zbudować sobie portfel kilkunastu spółek nawet przy niewielkim budżecie na inwestycje.

Inwestowanie poprzez crowdfunding – na co powinieneś zwrócić uwagę?

Czy wycena jest realistyczna?

Innymi słowy czy jest potencjał, aby wycena firmy urosła kilkukrotnie. Inwestowanie na wczesnym etapie to gra liczb. Statystycznie część firm upadnie, więc potencjalny wzrost 20-30% może wyglądać ciekawie, ale uwzględniając ryzyko inwestycji w spółki na wczesnym etapie, statystycznie jest to nieopłacalna inwestycja.

Czy jest pomysł na exit dla inwestorów?

Dywidenda i skup akcji własnych są często wymieniane jako zwrot dla inwestorów, jednak w praktyce nie dochodzi do tego często. Dlatego zadaj sobie pytanie czy jest realna szansa na

  • wejście spółki na giełdę,
  • przejęcie przez inną firmę lub
  • duża rundę inwestycyjną od funduszy typu VC lub PE

Czy jest pomysł na wyjście za granicę?

Czy dana firma będzie skalować działalność międzynarodowo czy będzie działać głównie w Polsce – wtedy potencjał do wzrostu wartości spółki jest inny.

Czy inwestujesz w główną spółkę czy SPV?

Zdarza się czasami, że spółka szukająca kapitału tworzy na potrzeby kampanii tzw SPV (special purpose vehicle), czyli najczęściej spółkę-córkę, która zbiera pieniądze i bierze na siebie całe ryzyko związane z nowym projektem, nie dając jednocześnie żadnych zabezpieczeń. Dzieje się tak często dlatego, że właściciele nie chcą obarczać ryzykiem już istniejącego biznesu, albo nie chcą się dzielić udziałami w dobrze prosperującym przedsiębiorstwie. Unikaj takich konstrukcji. To nie są dobre praktyki po stronie emitentów.

Zapisy w statucie spółki akcyjnej

Inwestując na crowdfundingu (czyli z definicji stając się mniejszościowym akcjonariuszem) warto sprawdzić kilka potencjalnych ryzyk, które mogą być zaszyte w statucie spółki. Na przykład:

  • czy możliwe będzie wejścia profesjonalnego inwestora VC lub branżowego (decyzyjność w sprawach nowych emisji, zapis typu drag along)?
  • czy mniejszościowi inwestorzy mogą wyjść ze spółki w taki sam sposób jak większościowi w przypadku sprzedaży firmy (zapis typu tag along)
  • inne specjalne uprzywilejowania założycieli lub przesadne ograniczenia praw mniejszościowych akcjonariuszy

Chcesz wiedzieć więcej o inwestowaniu w startupy? Pobierz bezpłatny poradnik Startup Studio.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Startup Studio

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content