Bony na cyfryzację dla MŚP – ruszył konkurs PARP!

Bony na cyfryzację dla MŚP – ruszył konkurs PARP!

Ruszył konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. Przedsiębiorcy ubiegający się o dofinansowanie mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 51 do nawet 255 tys. zł. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 110 mln zł. Głównym celem konkursu jest zwiększenie wykorzystywania technologii cyfrowych w polskich przedsiębiorstwach w kontekście pandemii. Wnioski można zgłaszać od 20 września do 20 października 2021 r. Konkurs jest finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Konkurs PAPR, „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”, ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom środków niezbędnych do wdrożenia innowacji procesowych w oparciu o cyfryzację i dostosowanie modelu działalności w wyniku pandemii koronawirusa. Otrzymane dofinansowanie, MŚP będą mogły przeznaczyć na zakup lub licencjonowanie oprogramowania oraz usług niezbędnych do wdrożenia innowacji procesowych na bazie rozwiązań cyfrowych.

Konkurs „Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację” skierowany jest do przedsiębiorstw, których projekt przyczyni się do rozwoju firmy, zwiększy jej konkurencyjność oraz usprawni lub zmieni jej procesy, które mają prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz organizacji. Zgłoszone projekty powinny znacząco wpływać na zmianę procesów oraz sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii. Realizacja projektu może być uzupełnieniem dla toczących się już procesów, spowodować zmianę modelu biznesowego przedsiębiorstwa lub jego strategii.

Dofinansowaniu będą podlegać takie koszty, jak: zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, co stanowi komponent obligatoryjny projektu o minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 60 tys. zł oraz – uzupełniająco – zakup środków trwałych, usług doradczych lub/i szkoleniowych, niezbędnych do wdrożenia komponentu obligatoryjnego, które stanowią komponent fakultatywny projektu o maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych 150 tys. zł.

Więcej informacji nt. warunków udziału w konkursie znajduje się na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje

Konkurs organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

 

źródło: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/74041:ruszyl-konkurs-wsparcie-msp-w-obszarze-cyfryzacji-bony-na-cyfryzacje

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content