Ekonomia Społeczna w turystyce – konferencja (24.09.21)

Ekonomia Społeczna w turystyce – konferencja (24.09.21)

24 września br. w Centrum Aktywności Lokalnej w Iławie odbędzie się konferencja, która przybliży  ideę funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych w turystyce.

 

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli branży turystycznej, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, a także przedstawicieli sektora edukacji i biznesu z powiatu iławskiego. Planowane są wystąpienia reprezentantów organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur, które realizują swoją misję przez wykorzystanie działalności do tej pory „zarezerwowanej” dla biznesu. Uczestnicy zapoznają się z działalnością przedsiębiorstw społecznych prowadzących hostele, czartery jachtów, wynajem hausbootów.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Ośrodek Wpierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej oraz w ramach zadania publicznego pod nazwą: Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 września 2021 r. telefonicznie pod nr 552362716 lub mailowo na adres ips.ilawa@eswip.pl.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content