Ruszyły konsultacje społeczne nowego RPO dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027!!

Ruszyły konsultacje społeczne nowego RPO dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027!!

Ruszają konsultacje społeczne nowego programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego, który w kolejnym okresie programowania przyjmie nazwę: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.  Już 4 października 2021 r. odbędzie się konferencja inauguracyjna w Olsztynie, która transmitowana będzie na kanale Youtube Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu będzie dostępny na stronie internetowej: https://strategia2030.warmia.mazury.pl/, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21-27.

Wypełnione formularze konsultacyjne (w formacie edytowalnym i .pdf) należy przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres: dpr@warmia.mazury.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-562 Olsztyn.

Opinie i uwagi z datą wpływu przed 4.10.2021 r. i po 8.11.2021 r., jak również niepodpisane, nie będą rozpatrywane.

Terminy i program spotkań konsultacyjnych:

1 OSI Tygrys warmińsko-mazurski 06.10.2021
2 OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna 08.10.2021
3 OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga 11.10.2021
4 OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku 13.10.2021
5 OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 15.10.2021
6 OSI EGO 18.10.2021
7 OSI Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie 20.10.2021
8 OSI Niebieski Zachód 22.10.2021
9 OSI Miasta CITTASLOW 25.10.2021
10 OSI Obszary marginalizacji 27.10.2021

 

Szczegółowe informacje o konsultacjach, w tym program spotkań, będą umieszczone na stronie: https://strategia2030.warmia.mazury.pl/, w zakładce: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21-27. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie: https://strategia2030.warmia.mazury.pl/,  w zakładce: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  21-27, w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content