Analiza koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2022 r.

Analiza koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2022 r.

Analiza stanu gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego jest dokonywana na podstawie syntetycznego wskaźnika koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej, który jest opracowywany co kwartał.

W końcu III kwartału 2022 r. stan koniunktury gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, względem II kwartału bieżącego roku uległ nieznacznej poprawie. Wartość bieżąca regionalnego barometru koniunktury na koniec września br. wyniosła 124,3 pkt., co oznacza wzrost o 0,7 pkt. w porównaniu do wyniku z czerwca 2022 roku. Natomiast względem analogicznego okresu roku poprzedniego, nastąpił spadek o 2,7 pkt. Wartość 3-miesięcznej prognozy wyniosła 108 pkt. Jest to najniższy wynik od marca bieżącego roku. Wartość prognozy jest również niższa o 18,1 pkt. od wartości wskaźnika sprzed 12 miesięcy, tj. z końca III kwartału 2021 r.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami Raportu, są dostępne w zakładce Raporty i dokumenty lub bezpośrednio pod linkiem.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content