Strategia dla krainy Wielkich Jezior Mazurskich zatwierdzona!

Strategia dla krainy Wielkich Jezior Mazurskich zatwierdzona!

W minioną środę zatwierdzona została strategia rozwoju krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Tym samym samorządy zrzeszone w Stowarzyszeniu Wielkiej Jeziora Mazurskie 2020 przyjęły kierunki i projekty rozwojowe dla wspólnych, ponadlokalnych działań. Podstawą ma być wzrost konkurencyjności turystycznej z zachowaniem wysokiej jakości środowiska przyrodniczego.

Podczas ostatniego w tym roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 zatwierdzona została zaktualizowana strategia rozwoju tej właśnie części Mazur. 17 samorządów lokalnych, 14 gmin i 3 powiaty, zdecydowało się na weryfikację kierunków rozwoju dostosowując je do zmian w otoczeniu oraz już osiągniętych razem sukcesów. Współpracujące ze sobą ściśle od 2015 roku jednostki realizują kluczowe dla regionu inwestycje w turystykę, promocję gospodarczą, sprawną administrację czy edukację. W fazach końcowych są projekty budowy i przebudowy infrastruktury szlaku wodnego Wielkich Jezior Mazurskich, budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej a zrealizowano już działania z zakresu cyfryzacji, promocji gospodarczej i rozwoju kluczowych kompetencji uczniów szkół średnich. Zaktualizowana strategia opiera rozwój na czterech, wzajemnie powiązanych celach strategicznych i w ich ramach wyznaczonych pięciu kierunkach działań, tj. wysokiej jakości środowisko przyrodnicze i zasobne jeziora, nowoczesna edukacja – konkurencyjny rozwój, integracja i aktywizacja społeczna i kulturalna – tożsamość i zaufanie, inwestycje komunikacyjne, przedsiębiorczość i satysfakcjonująca praca oraz regionalne produkty turystyczne.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę: https://wielkiejeziora.pl/

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content