Zamykamy rok z dobrą wiadomością! FEWIM 2021-2027 zatwierdzony!

Zamykamy rok z dobrą wiadomością! FEWIM 2021-2027 zatwierdzony!

5 grudnia Komisja Europejska zatwierdziła program „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027”. Warmia i Mazury są jednym z dziewięciu województw, w których programy regionalne zostały zatwierdzone.

Przypomnijmy – województwo warmińsko-mazurskiego może liczyć na niemal 1,8 mld euro z polityki spójności na lata 2021–2027. To rekordowa kwota w porównaniu z poprzednimi perspektywami finansowymi. Pieniądze  przeznaczone zostaną m.in. na rozwój przedsiębiorczości i infrastruktury, rewitalizację oraz działania włączające społecznie i edukację.

W tym:
– 385,2 mln euro skierowane zostanie na mobilność miejską i mobilność regionalną z przeznaczeniem w szczególności na zrównoważony transport, tabor dla transportu publicznego, w tym również ok. 156 mln euro na infrastrukturę drogową,
– 35 mln euro stanowią wydatki infrastrukturalne w obszarze zdrowia, wzbogacone, o ponad 17 mln euro na działania „miękkie” na potrzeby zdrowia,
– 104 mln euro alokacji Programu przeznaczono na rzecz kultury i turystyki w regionie,
– 244,8 mln euro na szeroko pojętą gospodarkę.

Przy okazji pragniemy poinformować, że działa już nowa, dedykowana FEWIM 2021-2027 strona internetowa: https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content