Zbadaj poziom dojrzałości cyfrowej Twojej organizacji i zaplanuj działania rozwojowe!

Zbadaj poziom dojrzałości cyfrowej Twojej organizacji i zaplanuj działania rozwojowe!

Test Dojrzałości Cyfrowej to narzędzie opracowane wspólnie przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Fundację Digital Poland, mające na celu wsparcie organizacji w transformacji cyfrowej. Test umożliwia poznanie mocnych i słabych stron swojej organizacji oraz zwiększenie świadomości dotyczącej czynników wpływających na cyfryzację przedsiębiorstwa. Test Dojrzałości Cyfrowej został opracowany z myślą o przedsiębiorstwach, w których występują bardziej złożone procesy, mogące podlegać cyfryzacji np. obsługa klienta, produkcja, logistyka, procesy administracyjne, tworzenie nowych produktów lub usług. Procesy tego typu charakteryzują częściej firmy zatrudniające kilkanaście osób lub więcej. Dlatego Test rekomendujemy firmom zatrudniającym powyżej 10 pracowników.

Na dojrzałość cyfrową organizacji składa się 9 obszarów tematycznych:

  • Strategia cyfryzacji,
  • Kompetencje cyfrowe,
  • Innowacyjność,
  • Cyfrowe produkty, usługi lub modele biznesowe,
  • Narzędzia cyfrowe,
  • Dane w organizacji,
  • Infrastruktura ICT,
  • Cyberbezpieczeństwo,
  • Komunikacja z klientem.

Pamiętaj, że nie wszystkie obszary rozwoju cyfrowego mogą być kluczowe ze względu na specyfikę działalności Twojej organizacji. Dlatego udzielając odpowiedzi oraz analizując wyniki ważne jest skupienie uwagi na obszarach, które działania są najważniejsze z perspektywy efektywności oraz skuteczności. Test składa się z 50 stwierdzeń, za pomocą których opisujemy organizację dojrzałą cyfrowo. Pytania zostały podzielone na 9 obszarów tematycznych. Udzielone odpowiedzi zostaną przeliczone na punkty, a następnie zaprezentowany wynik zbiorczy w podziale na poszczególne obszary działalności. Na udzielenie odpowiedzi potrzebujesz około 20-30 minut.

Zachęcamy do wykonania testu

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content