Zamówienia publiczne przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS i EFS+ w ramach Programów Regionalnych

Zamówienia publiczne przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS i EFS+ w ramach Programów Regionalnych

Zapraszamy na bezpłatne dwudniowe szkolenie adresowane do potencjalnych beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM 2021–2027). Tematem szkolenia będą zamówienia publiczne przy realizacji projektów współfinansowanych z EFS i EFS+ w ramach Programów Regionalnych.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. udzielanie zamówień publicznych zgodnie z ustawą PZP, sposoby publikacji zapytania ofertowego i jego zawartość, łączenie zamówień: zasady i możliwości, stosowanie klauzul społecznych, najczęściej występujące błędy w projektach w zakresie stosowania ustawy PZP i zasady konkurencyjności.
Szkolenie poprowadzi Robert Mangold.

Termin i czas trwania szkolenia: 16-17 stycznia 2024 r. w godz. 8.30–15.00

Miejsce szkolenia: Hotel Warmiński, ul. Kołobrzeska 1, 10-442 Olsztyn

Warunki uczestnictwa:
•    Wypełnienie i przesłanie interaktywnego formularza zgłoszeniowego
•    Potwierdzenie e-mail od realizatora szkolenia dotyczące zakwalifikowania się na szkolenie
•    Liczba miejsc ograniczona

Agendę szkolenia znajdziesz tutaj

Więcej informacji
e-mail: funduszeeuropejskie@warmia.mazury.pl

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content