Wsparcie przemysłu 4.0 na Warmii i Mazurach

Wsparcie przemysłu 4.0 na Warmii i Mazurach

Już 2 sierpnia rusza pierwszy konkurs programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 w priorytecie „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”.  Priorytet ten ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia dla MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację. Na przedsiębiorców z Polski Wschodniej czeka w tym rozdaniu 100 mln zł.

Przemysł 4.0 to koncepcja nowoczesnego podejścia do produkcji, oparta na wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych i automatyzacji. Obejmuje zastosowanie inteligentnych systemów, analizy danych oraz robotyki w celu stworzenia inteligentnych fabryk i optymalizacji procesów produkcyjnych. Przemysł 4.0 dąży do zwiększenia efektywności, elastyczności i konkurencyjności przedsiębiorstw, umożliwiając im dostosowanie się do szybko zmieniających się warunków rynkowych i wymagań klientów.

Wsparcie z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w makroregionie Polski Wschodniej obejmującym województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz mazowieckie regionalne tj. z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.

Na co? Środki można uzyskać na przeprowadzenie audytu technologicznego, diagnozy cyfrowej dojrzałości przedsiębiorstwa, opracowanie mapy drogowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie działań automatyzacji i robotyzacji procesów, wynikających z opracowanej mapy drogowej. W rezultacie, przedsiębiorstwa będą mogły wdrożyć innowacje w swoich procesach produkcyjnych.

Jaka wysokość dofinansowania? Alokacja naboru to 100 mln zł. Natomiast indywidualnie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 3 mln zł. na projekt.

Termin składania wniosków? Wnioski o dofinansowanie projektu można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu LSI (Lokalnego Systemu Informatycznego), od 2 sierpnia 2023 r. do 25 października 2023 r., ostatniego dnia do godz. 16:00.

Działanie „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP” stanowi niepowtarzalną szansę dla małych i średnich przedsiębiorstw z Warmii i Mazur na wsparcie ich planowanej transformacji i dostosowania się do wymagań Przemysłu 4.0. Nowoczesne technologie i innowacje potrafią skutecznie budować przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw, a wsparcie ze strony FEPW pozwoli przedsiębiorcom z naszego regionu skutecznie podążać za aktualnymi trendami budowy odpornych na kryzysy przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie PARP .

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content