Wsparcie na założenie działalności i gospodarkę wodno-ściekową

Wsparcie na założenie działalności i gospodarkę wodno-ściekową

Lokalne punkty informacyjne funduszy europejskich w Elblągu oraz Ełku zapraszają na bezpłatne spotkania informacyjne, które odbędą się odpowiednio 30 stycznia oraz 6 lutego 2020 roku.

Uczestnicy elbląskiego wydarzenia zapoznają się z tematami związanymi ze wsparciem na założenie działalności gospodarczej.

W spotkaniu udział wziąć mogą wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia unijnego na założenie własnej firmy. Przedstawione zostaną warunki i zasady udzielania bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek na zakładanie działalności gospodarczej. Uczestnicy dowiedzą się, jakie są możliwości rozwoju nowopowstałej firmy poprzez wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 30 stycznia (w godz. 10-13) w Hotelu Młyn w Elblągu (ul. Kościuszki 132). Zgłoszenia przyjmowane są do 27 stycznia (do godz. 12).

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu:
tel. (55) 620-09-13/14/16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl
WIĘCEJ INFORMACJI

Z kolei w Ełku zaplanowano spotkanie dotyczące Poddziałania 5.1 Gospodarka odpadowa oraz 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa. Skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), PGL Lasy Państwowe i jednostek organizacyjnych, jednostek sektora finansów publicznych posiadających osobowość prawną.

Spotkanie odbędzie się 6 lutego (w godz. 10-13) w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku (ul. Grunwaldzka 1). Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lutego (do godz. 13).

Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku:
tel. 87 734 11 10/ 09, 87 610 07 77, e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl
WIĘCEJ INFORMACJI

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content