300 mln zł na promocję firm na rynkach zagranicznych. Konkurs „Go to Brand”

300 mln zł na promocję firm na rynkach zagranicznych. Konkurs „Go to Brand”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza 6. edycję konkursu „Go to Brand”, którego celem jest sfinansowanie promocji marek produktowych na rynkach zagranicznych. Program adresowany jest do przedsiębiorców z sektora MMŚP prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Firma musi prowadzić działalność w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Wnioski będzie można składać od 11 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w tzw. Branżowych Programach Promocji (określonych przez Ministerstwo Rozwoju), które mają na celu promocję marek produktowych (wyrobów/ usług). Dzięki konkursowi marki mają szansę być bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, na czym zyskuje również zagraniczny wizerunek polskiej gospodarki.

W ramach poddziałania 3.3.3 POIR przedsiębiorstwa mogą starać się o sfinansowanie udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych dodatkowych działaniach promocyjnych, a także o finansowanie kosztów usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej.

Aby skorzystać z dofinansowania firma musi prowadzić działalność w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, np. biotechnologia i farmaceutyka, moda, sektor IT/ICT.

„Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. We wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu organizowanego od 2016 r. do Agencji wpłynęło blisko 4 tysiące wniosków o dofinansowanie. Oznacza to, że program jest potrzebny a firmy są otwarte do podejmowania działań na rynkach międzynarodowych” – podkreśla Arkadiusz Dewódzki, dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 425 670 zł przy łącznej wartości projektu do 1 mln zł (wartość kosztów kwalifikowalnych). Wkład własny wynosi min. 15 proc.

Wnioski będzie można składać on-line od 11 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r. (do godz. 16:00).

Więcej informacji: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/go-to-brand

PARP zaprasza na transmisję online spotkania 3.3.3 POIR Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand, które odbędzie w dniu 24 stycznia 2020.

Bezpośredni link do transmisji: https://www.parp.gov.pl/component/content/article/57978:transmisja-online-spotkania-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content