Wsparcie dla przedsiębiorców w dobie pandemii – MUP Olsztyn

Wsparcie dla przedsiębiorców w dobie pandemii – MUP Olsztyn

Niskooprocentowana pożyczka – szczegóły
Dla kogo Kwota dofinansowania Wymagane dokumenty Termin naboru
Mikroprzedsiębiorcy,
w tym niezatrudniający pracowników,
prowadzący działalność gospodarczą zgodnie z Prawem Przedsiębiorców przed 1.03.2020r,
do 5.000 zł – w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl :wniosek z załącznikami, umowa z załącznikami.
– w formie papierowej: wniosek z formularzem o pomocy publicznej  (1 podpisany  egzemplarz) wraz wymaganymi załącznikami tj. wniosek o umorzenie oraz podpisaną umową (2 podpisane egzemplarze)
Nabór ciągły od 2.04.2020r.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń – szczegóły
Dla kogo Kwota dofinansowania Wymagane dokumenty Termin naboru
Mikroprzedsiębiorcy, Mali i Średni przedsiębiorcy
(prowadzący działalność zgodnie z Prawem Przedsiębiorców), u których nastąpił spadek obrotów min. 30% w 2 m-cach 2020 r. w stosunku do tych samych m-cy 2019 r.
W zależności od wysokości spadku obrotów .
Szczegóły  w zasadach dofinansowania.
w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl : wniosek wraz z formularzem o pomocy publicznej, wykaz pracowników (zał. 2) + kalkulatory w excel, umowa, oświadczenie (zał. 2 do umowy);
– w formie papierowej: wniosek wraz wymaganymi załącznikami tj. formularz o pomocy publicznej (zał. 1), wykaz pracowników (zał. 2) + kalkulatory, oświadczenie oraz podpisaną umową (2 egzemplarze).
20.05.2020r.-02.06.2020r.
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczejszczegóły
Dla kogo Kwota dofinansowania Wymagane dokumenty Termin naboru
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą niezatrudniającą pracowników, u którego nastąpił spadek obrotów min. 30% w 2 m-cach 2020 r. w stosunku do tych samych m-cy 2019 r. W zależności od wysokości spadku obrotów .
Szczegóły w
zasadach dofinansowania.
– w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl :wniosek, umowa z formularzem o pomocy publicznej,
– w formie papierowej: wniosek wraz wymaganymi załącznikami tj. formularz o pomocy publicznej,
oraz podpisaną umową (2 egzemplarze).
20.05.2020r.-02.06.2020r.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne należnych od tych wynagrodzeń dla organizacji pozarządowej – szczegóły
Dla kogo Kwota dofinansowania Wymagane dokumenty Termin naboru
Organizacja pozarządowa, oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe), u których nastąpił spadek obrotów min. 30% w 2 m-cach 2020 r. w stosunku do tych samych m-cy 2019 r. W zależności od wysokości spadku obrotów .
Szczegóły w zasadach dofinansowania.
– w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl : wniosek z  formularzem o pomocy publicznej, wykaz pracowników (zał. 2) + kalkulatory w exel, umowa, oświadczenie (zał. 2 do umowy);
– w formie papierowej: wniosek  wraz wymaganymi załącznikami tj. formularz o pomocy publicznej (zał. 1), wykaz pracowników (zał. 2) + kalkulatory, oświadczenie oraz podpisaną umową (2 egzemplarze).
20.05.2020r.-02.06.2020r.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content