Weź udział w nowej edycji Programu Interreg Europa!

Weź udział w nowej edycji Programu Interreg Europa!

Zbliża się nowa edycja Programu  Interreg Europa w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, a wraz z nią cykl spotkań w ramach platformy learningowej tego programu. Najbliższe warsztaty i webinaria będą dotyczyć m.in.: zintegrowanych strategii niskoemisyjnych, przemysłu 4.0 czy digitalizacji MŚP.

Ogólnym celem programu współpracy międzyregionalnej  Interreg  jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wypracowanie i umocnienie mechanizmów współpracy  szczególnie w kontekście Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Platforma learningowa to natomiast bezpłatny zasób wiedzy na temat projektów, polityk, dobrych praktyk, dostępny dla wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w politykę rozwoju regionalnego. Platformę  prowadzą zespoły ekspertów i Wspólny Sekretariat programu (Lille, Francja), a tematycznie odpowiadają one priorytetom programu.

Harmonogram nadchodzących spotkań oraz linki ze szczegółowym info i rejestracją:
27 października, 14:00 – webinarium Integrated low-carbon strategies.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4680/developing-integrated-low-carbon-strategies/

28 października, 15:30 – warsztaty Future of impact investing.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4781/workshop-the-future-of-impact-investing/

3 i 10 listopada, 14:00 – webinaria Industry 4.0 and the SMEs digital transition.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4759/industry-4-0-and-the-smes-digital-transition-episode-1/
9 listopada, 10:30 – webinarium Cultural heritage in mountain regions.
https://www.interregeurope.eu/policylearning/event/4696/joint-webinar-on-green-policy-challenges-in-maritime-regions/

Szczegółowe informacje na temat nowej edycji programu Interreg Europa pod adresem: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content