Kolejna edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię” już 9 listopada!

Kolejna edycja konferencji „Otwarci na Skandynawię” już 9 listopada!

Weź udział w kolejnej edycji wydarzenia „Otwarci na Skandynawię”, które odbędzie się już 9 listopada online. Główne cele wydarzenia to przedstawienie potencjału inwestycyjnego Warmii i Mazur, prezentacja oferty eksportowej województwa warmińsko-mazurskiego oraz przybliżenie uczestnikom możliwości współpracy z krajami skandynawskimi. Konferencja dedykowana jest przedsiębiorcom z Warmii i Mazur, a także ze Szwecji, Finlandii i Danii, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu wspierających współpracę gospodarczą pomiędzy Polską a Skandynawią.

otwarci na skandynawie

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.otwarcinaskandynawie.gmsynergy.com.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.skandynawia

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęły Ambasada Królestwa Danii, Ambasada Finlandii i Ambasada Szwecji. Patronami medialnymi są Gazeta Olsztyńska, Dziennik Elbląski, Truso TV oraz portal internetowy Portel.pl

Wydarzenie „Otwarci na Skandynawię” organizowane jest przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i realizowane w ramach projektu „Promocja Gospodarcza Warmii i Mazur 2020+” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content