Warsztaty PARP „Mentoring w ramach Grantów Norweskich dla przedsiębiorczych kobiet”

Warsztaty PARP „Mentoring w ramach Grantów Norweskich dla przedsiębiorczych kobiet”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na warsztaty i spotkania b2b dla osób chcących składać wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Schematu Małych Grantów dla przedsiębiorczych kobiet oraz ich potencjalnych mentorek/mentorów z Polski i Norwegii. Będą one organizowane 5 marca 2020 r. w Warszawie.

Spotkania indywidualne z wybranymi przez uczestniczki mentorami będą poprzedzone zajęciami warsztatowymi, podczas których poznają one zasady korzystania ze wsparcia mentora i możliwości rozwoju dla przedsiębiorcy współpracującego z mentorem.

Dofinansowanie

Schemat Małych Grantów jest częścią realizowanego przez PARP programu Grantów Norweskich (Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021). Kobiety posiadające firmę lub nią zarządzające mogą otrzymać do 200 tysięcy euro na opracowanie albo opracowanie i wdrożenie technologii, które mają pozytywny wpływ na środowisko naturalne, w tym w obszarze wód morskich i śródlądowych, lub poprawiają jakość życia, zwłaszcza osób starszych.

Usługi mentorskie świadczone beneficjentkom Schematu przez mentorów są w 100% finansowane z grantu, tzn. nie jest wymagany wkład własny na pokrycie kosztów zatrudnienia mentora (w przypadku pozostałych kosztów kwalifikowanych w projektach grantowych jest to do maksimum 85%). Ponadto, jeśli wnioskodawczyni wybierze mentora z Norwegii, jej wniosek o grant może zyskać dodatkowe punkty w konkursie grantowym jako wniosek partnerski. Uwaga – rozmowy z mentorami norweskimi będą odbywać się w języku angielskim.

Więcej informacji na stronie internetowej: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content