Warsztat dla Liderów IS Ekonomia Wody w Elblągu

Warsztat dla Liderów IS Ekonomia Wody w Elblągu

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym, bezpłatnym warsztacie branżowym, który odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 10 w Elbląskim Parku Technologicznym w Elblągu. Podczas drugiego już spotkania z Liderami skupimy się na wypracowaniu analizy SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia) branż Inteligentnej Specjalizacji. Kluczowym komponentem przy tworzeniu analizy SWOT będą opinie oraz sugestie, dlatego serdecznie zachęcamy do aktywnego udziału w wydarzeniu. Wydarzenie realizowane jest w ramach inicjatywy pn. WAMA SMART LAB „Ekonomia Wody”, która ma na celu aktywizację innowacyjnych przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego z branż wpisujących się w specjalizację Ekonomia Wody.

 

Program wydarzenia:

10:00-10:05 Otwarcie warsztatów – Przedstawiciel Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10:05-10:10 Przywitanie uczestników – Prezydent Elbląga Witold Marek Wróblewski

10:10-10:40 Prezentacja celu i zakresu warsztatów oraz sprawozdanie z dotychczasowych działań w ramach WaMa Smart Lab – Prof. nadz. Joanna Hołub-Iwan

10:40-11:00 Współpraca jako wartość i czynnik sukcesu przedsiębiorstw. Sieci współpracy – dobre praktyki – Marcin Żuchowski – Stowarzyszenie gmin RP Euroregion Bałtyk

11:00-11:50 Analiza SWOT Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody” – Analiza silnych i słabych stron, szans i zagrożeń

11:50-12:05 Przerwa kawowa

12:05-12:55 Analiza SWOT Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody” – Ciąg dalszy

12:55-13:40 Polski przemysł jachtowy – Michał Bąk – Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – Polskie Jachty

13:40-13:55 Przerwa kawowa

13:55-14:25 Instytucje Otoczenia Biznesu w regionie i ich oferty – Elbląski Park Technologiczny Stowarzyszenie oraz Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka

14:25-14:55 Źródła finansowania innowacyjnych przedsięwzięć Inteligentnej Specjalizacji „Ekonomia Wody” – projekty krajowe i międzynarodowe – Dariusz Gawlik, Marcin Żuchowski

14:55-15:00 Podsumowanie i wręczenie certyfikatów uczestnictwa w warsztacie

Od 15:00 Obiad oraz networking

Aby zarejestrować się na wydarzenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Dzień wcześniej odbędą się również warsztaty dla studentów z regionu, którzy swoją przyszłość wiążą z IS Ekonomia Wody. Warsztaty start-upowe odbędą się 20 kwietnia, od godz. 13:00 w Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. Zachęcamy do zapisów i aktywnego uczestnictwa!

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content