WaMa Smart Lab Żywność Wysokiej Jakości- konferencja już w listopadzie

WaMa Smart Lab Żywność Wysokiej Jakości- konferencja już w listopadzie

Konferencja jest częścią inicjatywy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego pn. WAMA SMART LAB „Żywność Wysokiej Jakości”, która ma na celu aktywizację społeczności innowacyjnych podmiotów z województwa warmińsko-mazurskiego z sektora produkcji i przetwórstwa żywności. W ramach inicjatywy WaMa Smart Lab do współpracy zostanie zaproszony szereg podmiotów, których zakres działania wpisuje się w specjalizacje regionu. Wśród nich znajdą się przedstawiciele świata biznesu, nauki, administracji i instytucji otoczenia biznesowego z województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwsza konferencja odbędzie się 25 listopada 2022 r. w Hotelu Przystań w Olsztynie.

W założeniach realizacji usługi WaMa Smart Lab jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur, wypracowanie zakresu współpracy a także organizacja szeregu wydarzeń:

  • Warsztatowe spotkania tematyczne dla każdej specjalizacji,
  • Konferencje dla interesariuszy specjalizacji,
  • Spotkania online,
  • Warsztaty start-upowe dla osób studiujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  • Spotkania w trybie on-line kierowane do przedsiębiorców z regionu.

Ponadto w ramach konferencji wyłonieni zostaną studenci z regionu, którzy wykazali się sukcesami w zakresie opracowania czy też wdrażania rozwiązań innowacyjnych w branżach związanych z daną inteligentną specjalizacją.

Podczas konferencji porozmawiamy z ekspertami o przyszłości sektora, zaprezentujemy najciekawsze rozwiązania technologiczne i wyróżnimy najbardziej kreatywne inicjatywy ze świata nauki z województwa.
Podczas konferencji podjęte zostaną m.in. następujące tematy:
• Trendy w sektorze rolno-spożywczym i rola Europejskiego Instytutu Technologicznego we wspieraniu internacjonalizacji przedsiębiorstw.
• Najciekawsze rozwiązania technologiczne w obszarze Inteligentnej Specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości”
• Zmieniające się gusta klientów i rosnąca popularności kuchni roślinnej oraz przykłady dobrych praktyk.
• Doświadczenia z wdrażania środków unijnych perspektywy 2014-2020 oraz możliwości rozwoju inteligentnej specjalizacji „Żywność Wysokiej Jakości” w ramach okresu programowania środków UE na lata 2021-2027
Podczas konferencji odbędzie się również panel dyskusyjny na temat przemian gospodarczych wynikających z pandemii, wojny na Ukrainie i kryzysu energetycznego w kontekście sektora produkcji i przetwórstwa żywności.
Wydarzenie zakończy się networkingiem, który będzie okazją do nawiązania relacji między firmami i instytucjami z sektora z województwa warmińsko – mazurskiego.
Aby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://www.zywnoscwim.pl/szcz…/konferencja-dla-liderow-is.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content