VIII Europejski Kongres Samorządów już w marcu

VIII Europejski Kongres Samorządów już w marcu

Już za nieco ponad miesiąc odbędzie się jedno z najważniejszych wydarzeń w regionie! Będzie to VIII Europejski Kongres Samorządów, hasłem tegorocznej edycji jest  „NOWA SOLIDARNOŚĆ DLA NOWEJ EPOKI”. Wydarzenie zaplanowano na 6-7 marca 2023 r. w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach.

Współpraca miast i regionów Europy na płaszczyźnie ekonomicznej oraz społecznej wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę naszego kontynentu. VIII Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. Program obejmuje ponad 120 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji. Debaty Kongresu poruszą między innymi problemy współczesnej urbanistyki, mechanizmów rozwoju miast i regionów, finansowania inwestycji, ochrony środowiska, polityki zdrowotnej oraz działań samorządów w nowej rzeczywistości. Ponad 2000 gości liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Program Kongresu będzie realizowany na dwunastu ścikach tematycznych, takich jak: Gospodarka, Biznes i Zarządzanie, Społeczeństwo, Finanse, Zrównoważony Rozwój, Współpraca Międzyregionalna, Forum Kultury Regionów, Salon Przemysłu Turystycznego oraz Zdrowie.

Wśród planowanych tematów znajdą się między innymi:

Solidarność samorządów wyzwaniem nowych czasów
Przekop Mierzei Wiślanej wpływ inwestycji na rozwój regionu

Silne miasto na miarę wyzwań przyszłości

Kreatorzy szans działania samorządów wspierające rozwój przedsiębiorczości

O finansach w czasie inflacji i wojny rozmowa z liderami Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce

Między centralizacją a samorządncią w systemie ochrony zdrowia

Siła argumentu o skutecznych wystąpieniach publicznych

Tam, gdzie rodzinom żyje się najlepiej polityka prorodzinna na szczeblu lokalnym

Zielona przyszłość miast i regionów

Współpraca samorządu i biznesu na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej w regionie

Samorządowe programy polityki zdrowotnej

Wszystkie twarze popandemicznej turystyki

Rola samorządu w procesie edukacji. Jak wspierać oświatę na poziomie lokalnym?

Miasto jako dobro wspólne ruchy miejskie i partycypacja społeczna

Rola samorządów w rozwoju małych i średnich miast

Polityki spójności a kierunki rozwoju współczesnych regionów

Wpływ szlaków kulturowych na rozwój i promocję regionów

Jak przełamywać demograficzne, ekonomiczne i społeczne bariery rozwoju obszarów wiejskich?

Partycypacja obywatelska w jednostkach samorządu terytorialnego

Lokalny wymiar bezpieczeństwa energetycznego i zielonej gospodarki

Kurczące się zasoby wodne. Jak je chronić i oszczędzać?

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę organizatora.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content