UE zainwestuje 13,5 mld euro w badania naukowe i innowacje w latach 2023–2024

UE zainwestuje 13,5 mld euro w badania naukowe i innowacje w latach 2023–2024

Komisja Europejska przyjęła główny program prac programu „Horyzont Europa” na lata 2023–24, w ramach którego około 13,5 mld euro będzie wspierać naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych, cyfrowych i geopolitycznych.

Będąc częścią szerszego unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji o wartości 95,5 mld euro, tj. programu „Horyzont Europa”, finansowanie to przyczyni się do osiągnięcia przez UE jej celów klimatycznych, zwiększenia odporności energetycznej i rozwoju podstawowych technologii cyfrowych. Poświęcone zostanie również ukierunkowanym działaniom wspierającym Ukrainę, zwiększającym odporność gospodarczą i przyczyniającym się do trwałej odbudowy po pandemii COVID-19. Finansowanie to pomoże stworzyć silniejszy europejski ekosystem badań naukowych i innowacji, w tym dzięki szerszemu udziałowi naukowców i innowatorów z całej Europy, większej mobilności i finansowaniu światowej klasy infrastruktury badawczej.

Realizacja działań w dziedzinie klimatu i transformacja cyfrowa

Na osiągnięcie kluczowych celów działań w dziedzinie klimatu, znalezienie innowacyjnych rozwiązań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przystosowania się do zmiany klimatu przeznaczono 5,67 mld euro (ponad 42 proc. budżetu programu prac). Z kolei 1,67 mld euro przyczyni się do wspierania różnorodności biologicznej.

Ponad 4,5 mld euro przeznaczono na wsparcie transformacji cyfrowej UE, w tym na rozwój podstawowych technologii cyfrowych i zachęcanie do ich wykorzystywania ich w naszym życiu.

Zapewnione zostanie również szerokie wsparcie dla nowego europejskiego Bauhausu, którego celem jest pokazanie korzyści płynących z zielonej transformacji w codziennym życiu i przestrzeniach życiowych obywateli.

Wspieranie bezpiecznej, pewnej i odpornej Europy

Prawie 970 mln euro zostanie zainwestowanych w przyspieszenie przejścia na czystą energię, zgodnie z planem REPowerEU, oraz zwiększenie niezależności energetycznej Europy od nierzetelnych dostawców i niestabilnych paliw kopalnych.

W 2023 r. w ramach programu prac inwestycje o wartości ponad 1 mld euro z NextGeneration EU przeznaczone zostaną na odbudowę Europy po szkodach gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią COVID-19. Ponadto w ramach wsparcia badań naukowych i innowacji przeznaczono 336 mln euro na zwiększenie gotowości na wypadek pandemii i reagowanie na stany zagrożenia zdrowia. Jest to zgodne z celami Urzędu ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA).

Aby wzmocnić odporność UE, w ramach planu prac wspierana będzie również infrastruktura krytyczna na wypadek zagrożeń fizycznych i cybernetycznych.

Wszystkie informacje o programie wraz z kalendarium konkursów Horyzont Europa znajdują się na stronie https://www.kpk.gov.pl/horyzont-europa

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content