Tylko do 31 lipca 2020 r. trwa nabór do II cyklu inkubacji w „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”

Tylko do 31 lipca 2020 r. trwa nabór do II cyklu inkubacji w „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku  przypomina o trwającym naborze do II cyklu inkubacji w „Warmińsko-Mazurski Startup Inkubator”.

Celem projektu jest osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku przez małe i średnie przedsiębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego w początkowej fazie rozwoju działalności (do 3 lat).

Wnioski można składać do 31 lipca 2020 r.

Wnioski należy wysłać na adres: sekretariat@opnt.olsztyn.pl lub na adres: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny ul. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn

Strona internetowa projektu

Inkubacja będzie trwać w okresie od sierpnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. Miejsce inkubacji MŚP w II cyklu to Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Wiele pomysłów na udoskonalenie produktów/ usług lub na wprowadzenie nowych rewolucyjnych rozwiązań kończy się niepowodzeniem. Dlaczego? Przyczyn jest naprawdę wiele, są to m.in. : brak badań klientów, zbyt wysokie koszty produkcji innowacji, złe założenie projektowe produktu/ usługi, nieodpowiedni dobór segmentu klientów, niewłaściwe kanały komunikacji i dystrybucji, brak środków finansowych na wdrożenie.

Poprzez realizację projektu możliwe będzie zmniejszenie ilość tych niepowodzeń, objęcie kompleksowym wsparciem młodych przedsiębiorców, dostarczenie im wiedzy oraz narzędzi do skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Usługi dla przedsiębiorców w ramach projektu zostały tak skomponowane, aby wesprzeć proces od pomysłu przez badanie potrzeb potencjalnych klientów po opracowanie modelu biznesowego oraz zaprojektowanie prototypu.

Program Inkubacji obejmuje 2 pakiety usług na rzecz MŚP, tj.:

Pakiet podstawowych usług niezbędnych do funkcjonowania MŚP obejmuje:

 • Usługi infrastrukturalne
 • Usługi prawne
 • Usługi księgowe
 • Usługi związane z promocją
 • Usługi ICT

Pakiet specjalistycznych usług proinnowacyjnych niezbędnych do rozwoju produktu/usługi i umacniania pozycji rynkowej firmy:

 • Opracowanie indywidualnego programu rozwoju produktu/usługi
 • Szkolenia:
  a) zarządzanie zespołem
  b) tworzenie modelu biznesowego
 • Indywidualny pakiet dla przedsiębiorstw
  a) opracowanie tożsamości marki
  b) opracowanie projektu/usługi (prototyp)
  c) przeprowadzenie badania użytkowników (testowanie rozwiązań)
  d) weryfikacja modelu biznesowego
  e) opracowanie strategii marketingowej
 • Mentoring grupowy – przygotowanie do prezentacji pomysłu przed inwestorem
 • Spotkania z potencjalnym inwestorem
 • Networking biznesowy

Projekt ma na celu zmniejszenie ilość niepowodzeń i objąć kompleksowym wsparciem młodych przedsiębiorców, dostarczając im wiedzę oraz narzędzia do skutecznego wdrożenia innowacyjnych rozwiązań.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez 4 ośrodki:

Lider projektu

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
Partnerzy:

Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
Urząd Miejski Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Łącznie w projekcie przewidziano inkubację dla 53 małych i średnich przedsiębiorstw województwa warmińsko-mazurskiego. W Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku do końca roku 2020 trwa inkubacja 8 małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiciele ełckich MŚP brali już udział w szkoleniu z zarządzania zespołem oraz skorzystali z doradztwa księgowego i prawnego.

W lipcu 2020 r. uruchomiona została specjalistyczna usługa doradztwa w zakresie opracowania tożsamości marki, weryfikacji modelu biznesowego, opracowania strategii marketingowej dla 8 MŚP z Ełku biorących udział w projekcie.

W tej chwili wyłaniani są wykonawcy specjalistycznych usług polegających na wykonaniu prototypu produktów/usług poszczególnych MŚP wraz z przeprowadzeniem badania użytkowników (testowanie przyjętych rozwiązań).

Projekt „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu to prawie 4 mln. zł

Wartość dofinansowania to ponad 3 mln 340 tys. zł

Informacja pochodzi ze strony internetowej Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content