System Wczesnego Ostrzegania – VI nabór zgłoszeń do projektu

System Wczesnego Ostrzegania – VI nabór zgłoszeń do projektu

Od 27 lipca do 5 września trwa nabór zgłoszeń do Projektu SWO czyli Systemu Wczesnego Ostrzegania, realizowanego prze PARP. Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wsparcie kierowane jest do firm na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

PARP oferuje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  •  z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie,
  • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, która może być przeznaczona na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Wykonawcą rekrutującym do projektu w makroregionie 2 (warmińsko-mazurskie) jest ProcessTeam sp. z o.o. (ul. Górczewska 137, 01-459 Warszawa). Dyżury telefoniczne dla przedsiębiorców przygotowujących ankietę rekrutacyjną odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 22 350 50 04. E-mail: – SWO2@processteam.pl.

Więcej szczegółów na stronie PARP.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content