Spotkanie Prezydenta Elbląga z przedsiębiorcami

Spotkanie Prezydenta Elbląga z przedsiębiorcami

Urząd Miasta Elbląg zaprasza na coroczne spotkanie Prezydenta Elbląga z przedsiębiorcami, które odbędzie się 16 marca 2021 roku w trybie on-line. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia podsumowania roku 2020 oraz najważniejszych zamierzeń na 2021 związanych z rozwojem gospodarczym miasta.

Gmina Miasto Elbląg podjęła się koordynacji prac nad dokumentami strategicznymi dwóch Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI): MOF Elbląga oraz Niebieski Zachód – dla gmin i powiatów leżących w bliskim sąsiedztwie drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Obecnie trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga 2030 i Strategii Bliżej Bałtyku 2030, które będą stanowić narzędzie planowania na najbliższą przyszłość.

Dokumenty te będą wskazywały kierunki rozwoju tej części województwa, w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. W związku z powyższym, władze miasta proszą o współudział w sformułowaniu kierunków strategicznego rozwoju ww. obszarów.

Program spotkania:

8:50 – 9:00 – logowanie gości

9:00 – powitanie

9:05 – wystąpienie Pana Witolda Wróblewskiego, Prezydenta Elbląga dot. podsumowania roku 2020 oraz najważniejszych zamierzeń na 2021 związanych z rozwojem gospodarczym miasta.

9:20 – warsztaty dot. kierunków strategicznego rozwoju obszarów MOF Elbląg oraz Niebieski Zachód.

11:20 – zakończenie.

Spotkanie odbędzie się w aplikacji Microsoft Teams.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Urzędu Miasta Elbląg

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content