Spotkanie dotyczące działania 6.5 Edukacja przez całe życie

Spotkanie dotyczące działania 6.5 Edukacja przez całe życie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz Biuro Projektów Kształcenia Ustawicznego, Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Olsztynie zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne dla zainteresowanych wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027, dotyczące działania 6.5 Edukacja przez całe życie.

W trakcie spotkania omówione zostaną główne założenia konkursu.

Zapraszamy wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów.

Termin spotkania: 18 lipca 2023 r. w godzinach 9:45–12:30

Miejsce spotkania: sala sesyjna Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pok. 420, ul. Emilii Plater 1

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres pife@warmia.mazury.pl do 14 lipca 2023 r., do godziny 12:00.

Liczba miejsc ograniczona.

Potwierdzenie mejlowe przesyłane będzie przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Więcej informacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,

tel.: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, 89 512 54 89

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Zgłoś nieobecność:
Udział w webinarium jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone, a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Informacja pochodzi ze strony.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content