Aktualne wsparcie w ramach instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Aktualne wsparcie w ramach instrumentu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka

Instrument Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka jest to projekt dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województw Polski Wschodniej działających w branży turystycznej i okołoturystycznej.

Firmy mogą przeznaczyć pozyskane środki m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych albo gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, a także organizację i pośrednictwo turystyczne.

Projekt finansuje Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków krajowych. Zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w regionach zajmują się instytucje finansowe.  Aktualny nabór rozpoczął się 24 lutego 2021 r. i potrwa do wyczerpania alokacji. W każdym z województw Polski Wschodniej na firmy czeka 12 mln zł.

Mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać wparcie na następujące rodzaje inwestycji:

 1. Obiekty noclegowe;
 2. Obiekty gastronomiczne;
 3. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna;
 4. Infrastruktura turystyki zdrowotnej;
 5. Infrastruktura kultury i rozrywki;
 6. Transport turystyczny;
 7. Organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne;
 8. Ekologiczne produkty;
 9. Produkty regionalne i tradycyjne, wzornictwo przemysłowe;
 10. Przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;
 11. Inne inwestycje w branży okołoturystycznej polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

Główne parametry produktu:

 • kwota pożyczki do 500 000,00 zł;
 • pożyczka udzielana jest na okres:
  – do 60 miesięcy,
  – do 84 miesięcy – przy wsparciu powyżej 250 000 zł, gdy wydatki na roboty budowlane stanowią minimum 50% wartości pożyczki;
 • karencja w spłacie pożyczki wynosi 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia;
 • oprocentowanie pożyczek korzystniejsze niż rynkowe, zgodne z zasadami udzielania pomocy de minimis;
 • wymagany udział własny MŚP w realizowanym przedsięwzięciu;
 • wysokość oraz terminy spłat rat pożyczki mogą uwzględniać sezonowy charakter działalności w branży turystycznej (tzn. różnić się miesięczną wysokością);
 • jeden przedsiębiorca może otrzymać dwie pożyczki z transzy.

Dodatkowe preferencje (niższe oprocentowanie oraz brak wymaganego wkładu własnego) będą oferowane:

 • obiektom posiadającym status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo;
 • MŚP prowadzącym działalność nie dłużej niż 2 lata.

Przedsiębiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 mogą skorzystać z lepszych warunków pożyczek. Pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. Dotychczas z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” skorzystało już prawie 600 firm. Blisko co trzecia z nich w czasie pandemii. Łącznie otrzymały one finansowanie na ponad 100 mln zł.

W województwie warmińsko-mazurskim „Pożyczek na Rozwój Turystyki” udziela Działdowska Agencja Rozwoju

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content