Ruszył nabór zgłoszeń do 12 edycji Konkursu PRO Warmia i Mazury!

Ruszył nabór zgłoszeń do 12 edycji Konkursu PRO Warmia i Mazury!

Konkurs jest skierowany do samorządów lokalnych z województwa warmińsko-mazurskiego, instytucji otoczenia biznesu i instytucji naukowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego m.in.: inkubatorów przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych, specjalnych stref ekonomicznych, agencji rozwoju regionalnego, izb i centrów gospodarczych, biur obsługi inwestorów, uczelni wyższych, instytutów naukowych oraz klastrów.

Konkurs PRO Warmia i Mazury to okazja do budowania pozytywnego wizerunku Warmii i Mazur oraz możliwość wspólnego kreowania jego przyszłości.

Projekty konkursowe można zgłaszać w kategoriach:

  • promocja ogólna – projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujące wydarzenia sportowe, aktywny wypoczynek, inicjatywy kulturalne lub inicjatywy ekologiczne,
  • promocja gospodarcza – projekty przedstawiające działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej województwa, powiatu, gminy, miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Forma zgłaszanych działań marketingowych jest dowolna. Mogą to być projekty zrealizowane w oparciu o reklamy, poprzez promocję miejsca, eventy, działania w social mediach, działania PR, działania digitalowe, customer experience, działania wspierające sprzedaż gruntów, strategie komunikacyjne dla mieszkańców i inwestorów, ciekawe spoty, kampanie promocyjne, podejmowane działania angażujące mieszkańców, akcje z wykorzystaniem różnych kanałów dystrybucji dopasowanych do grup docelowych odbiorców itd., które w sposób pośredni bądź bezpośredni przyczyniły się do promocji i rozwoju naszego regionu.

Zgłoszenie projektów do Konkursu wymaga wypełnienia i przesłania drogą elektroniczną e-formularza zgłoszenia na stronie https://festiwal.warmia.mazury.pl/ w zakładce „Konkurs PRO”, a wraz z nim prezentacji w formie elevator pitch – link do prezentacji należy podać w e-formularzu.

(!) WażneFormularz Zgłoszenia i prezentację w formie elevator pitch należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę https://festiwal.warmia.mazury.pl/zgloszenie-do-konkursu/ w terminie do dnia 29 marca 2024 roku włącznie (decyduje data wpływu).

Projekty promocyjne zgłaszane do konkursu mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie np. z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, mediami etc.

Jak co roku nagrodą dla zwycięzców będzie profesjonalne nagranie minireportażu na temat projektu, który później otrzymają do wykorzystania we własnych celach.

Linki do minireportaży o projektach nagrodzonych w ubiegłym roku:

Organizatorem Konkursu PRO Warmia i Mazury jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

  • Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2023” oraz ogłoszenia Konkursu znajdują się na: [link do uchwały]
  • Uchwała w sprawie powołania Jury Konkursu „PRO WARMIA i MAZURY 2023” dostępna jest na: [link do uchwały]

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content