Rusza WaMa Smart Lab!!!

Rusza WaMa Smart Lab!!!

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza przedsiębiorców z Warmii i Mazur do czynnego udziału w działaniach dotyczących trzech inteligentnych specjalizacji regionu:

 • Żywność wysokiej jakości,
 • Drewno i meblarstwo,
 • Ekonomia wody.

W ramach usługi WaMa Smart Lab zaplanowano warsztaty, spotkania online, konferencje a także warsztaty start-upowe dla studentów! Do współpracy zaprosimy szereg podmiotów, których zakres działania wpisuje się w trzy wymienione specjalizacje regionu. Wśród nich znajdą się przedstawiciele świata biznesu, nauki, administracji i instytucji otoczenia biznesowego z województwa warmińsko-mazurskiego.

W założeniach realizacji usługi WaMa Smart Lab jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorców z regionu Warmii i Mazur, wypracowanie zakresu współpracy a także organizacja szeregu wydarzeń:

 • Warsztatowe spotkania tematyczne dla każdej specjalizacji,
 • Konferencje dla interesariuszy specjalizacji,
 • Spotkania online,
 • Warsztaty start-upowe dla osób studiujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 • Spotkania w trybie on-line kierowane do przedsiębiorców z regionu.

Ponadto w ramach konferencji wyłonieni zostaną studenci z regionu, którzy wykazali się sukcesami w zakresie opracowania czy też wdrażania rozwiązań innowacyjnych w branżach związanych z daną inteligentną specjalizacją.

Serdecznie zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane czynnym uczestnictwem w rozwoju konkurencyjności regionu jakim jest wzmacnianie roli inteligentnych specjalizacji. Pierwsze warsztaty dla poszczególnych specjalizacji odbędą się:

 • 25 października – Żywności wysokiej jakości, organizator Enky Consulting s. c. www.zywnoscwim.pl
 • 24 listopada – Drewno i meblarstwo, organizator EU-Consult sp. z o.o. www.isdrewno.pl
 • 25 listopada – Ekonomia wody, organizator konsorcjum firm Utila sp. z o.o. i Polska Agencja Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. www.iswoda.pl

Usługa realizowana będzie w terminie od września 2022 r. do października 2023 r. Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w wydarzeniach i regularnego odwiedzania stron internetowych poszczególnych inteligentnych specjalizacji!

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content