Rekomendacja dla przyjęcia czwartej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe Życie”!

Rekomendacja dla przyjęcia czwartej inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe Życie”!

W miniony piątek (22 lipca 2022 r.) pod przewodnictwem Pana Gustawa Marka Brzezina – Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego odbyło się XXVII posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Głównym punktem obrad było głosowanie nad przyjęciem Uchwały 1/2022 w sprawie rekomendacji dotyczącej przyjęcia inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe Życie”.

W posiedzeniu udział wzięli wszyscy upoważnieni członkowie Regionalnego Komitetu Sterującego, eksperci oraz zaproszeni goście. W pierwszej części posiedzenia przedstawione zostały zasady identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, następnie głos zabrali kolejno Pan dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. ucz. oraz eksperci z Zespołu Ekspertów ds. identyfikacji Inteligentnych specjalizacji Województwa Warmińsko – Mazurskiego: Pan prof. Ireneusz Marek Kowalski, Pan dr Konrad Szydłowski i Pani dr Magdalena Wysocka. Po wysłuchaniu ocen i rekomendacji, Przewodniczący RKS otworzył dyskusję oraz głosowanie.

W głosowaniu jednomyślnie wszyscy członkowie RKS opowiedzieli się za pozytywną rekomendacją zatwierdzenia specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego „Zdrowe Życie”. Kolejnym etapem dotyczącym przyjęcia w/w specjalizacji będzie decyzja Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie wyników V Raportu z monitorowania inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content