Re_open UK – spotkanie informacyjne 12 sierpnia 2022 r.

Re_open UK – spotkanie informacyjne 12 sierpnia 2022 r.

Program Re_Open UK to odpowiedź na negatywne skutki gospodarcze, jakie brexit wywołał u przedsiębiorców działających na terytorium Polski. Celem Programu Re_Open UK jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE, które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zwanych dalej MŚP).

Podstawą przygotowania i realizacji Programu Re_Open UK jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1755 z dnia  6 października 2021 r. ustanawiające pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Łączna kwota środków, które zostały  przeznaczone dla  polskich przedsiębiorców wynosi 116 597 576 EUR.   

Za realizację Programu Re_Open UK odpowiedzialna jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., która pełni rolę Podmiotu Zarządzającego i jest odpowiedzialna za ogłaszanie naborów, ocenę formalno merytoryczną- wniosków o dofinansowanie, podpisywanie umów i realizację projektów przez Ostatecznych odbiorców .

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 sierpnia 2022 r., on-line, zapisy przyjmowane są za pośrednictwem formularza.

Program dzieli się na dwa działania: 

Działanie 1. Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit,. 

Typy projektów: 

 Typ 1. Nowe kierunki eksportu 

Typ 2. Re_start inwestycyjny  

Typ 3. Akcja adaptacja do zmian 

Typ 4. Brexit bez straty 

Działanie 2. Wsparcie przedsiębiorstw zależnych od działalności połowowej w związku z ograniczeniami wynikającymi z brexit. Projekty pomocy indywidualnej skierowane do przedsiębiorstw prowadzących działalność połowową.  

Wszystkie szczegóły odnośnie programu znajdują się na stronie

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content