Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców, wsparcie dla innowacyjnych firm oraz finansowanie wdrożeń technologicznych – kolejne webinarium PARP już dziś

Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców, wsparcie dla innowacyjnych firm oraz finansowanie wdrożeń technologicznych – kolejne webinarium PARP już dziś

Kto może uzyskać pożyczkę płynnościową ze środków unijnych w jej kolejnym naborze? Na jakie ułatwienia mogą liczyć przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt na innowacje technologiczne?

Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Bezpłatne webinaria dla przedsiębiorców odbędą się 2 i 4 czerwca br.

Cykl „Tarcza antykryzysowa dla biznesu” to 20 spotkań on-line organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, poświęconych wybranym narzędziom z tarczy antykryzysowej i finansowej. W każdym tygodniu, eksperci z dziedzin prawa, finansów i ekonomii podzielą się z przedsiębiorcami wiedzą i praktycznymi wskazówkami na temat korzystania z rozwiązań osłonowych proponowanych firmom przez rząd.

Spotkania w tygodniu 1-5.06.2020 r.:

wtorek 2 czerwca, godz. 13:00 „Pożyczki płynnościowe dla przedsiębiorców – tanie źródło finansowania w okresie kryzysu”

  • kto może się ubiegać o pożyczkę płynnościową,
  • na jakie cele może ona zostać przyznana,
  • gdzie można złożyć wniosek.

Pożyczki płynnościowe to nieoprocentowane wsparcie finansowe udzielane mikro, małym i średnim firmom. Na program przeznaczono do tej pory 400 mln zł, a w dodatkowej puli jeszcze 150 mln zł. Mają one pomóc w bieżącej działalności firmy i zapewnieniu jej płynności finansowej. Pożyczki są finansowane z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a rozwiązanie wypracowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Pożyczki płynnościowe to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, który uzupełnia i wzmacnia rządowe działania w walce z pandemią i jej niepożądanym wpływem na gospodarkę. Pożyczki, udzielane na preferencyjnych warunkach, pozwolą przedsiębiorcom na pokrycie bieżących potrzeb finansowych czy ochronę miejsc pracy. Nie mają one charakteru branżowego, są skierowane do ogółu MŚP zarejestrowanych w Polsce. Co więcej, będzie je można łączyć z innymi rozwiązaniami pomocowymi BGK i Polskiego Funduszu Rozwoju – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

czwartek 4 czerwca, godz. 13:00 „Wsparcie dla innowacyjnych – utrzymanie płynności i dopłata do kredytu (gwarancje Biznesmax)” oraz „Jak sfinansować wdrożenie technologii w MŚP – kredyt na innowacje technologiczne”

  • jak ubiegać się o gwarancję Biznesmax,
  • jakie są komponenty finansowe pożyczki,
  • korzyści finansowe wynikające z zabezpieczenia spłaty kredytu gwarancją Biznesmax z opcją dopłaty do odsetek.

Jednym z działań BGK w tarczy antykryzysowej jest wprowadzenie nowych zasad udzielania gwarancji Biznesmax. Zmiany te umożliwiają szerszy dostęp do kredytów i pozwolą zachować płynność finansową przedsiębiorstw.

Z kolei nowy nabór, na jeszcze korzystniejszych zasadach, rozpoczął się 1 czerwca w „Kredycie na innowacje technologiczne”. – Misją BGK jest wspieranie polskich firm. W związku z pandemią przygotowaliśmy pakiet rozwiązań pomocowych, z których skorzystało już ponad 5 tysięcy przedsiębiorstw. Nowe zasady ubiegania się o bezzwrotną premię technologiczną odpowiadają na potrzeby tych, którzy mimo kryzysu chcą się rozwijać, a przy tym utrzymywać produkcję i zatrudnienie – mówi Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający pionem funduszy europejskich BGK.

Przebieg konferencji

Każde spotkanie podzielone jest na trzy części. Pierwsza to indywidualne prelekcje zaproszonych ekspertów. Druga ma charakter moderowanej dyskusji, w której paneliści będą rozmawiać
o zagadnieniach poruszonych w trakcie spotkania. Podczas trzeciej, ostatniej części, eksperci odpowiedzą na pytania internautów. Dodatkowo, bezpośrednio po zakończeniu każdego wydarzenia uruchomiony zostanie 3 h dyżur ekspercki (nr tel. 22 101 04 01), podczas którego będzie można skorzystać z telefonicznych konsultacji.

Konferencje będą transmitowane na żywo na stronie internetowej www.parp.gov.pl/tarcza. Pytania do ekspertów można przesłać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Wcześniejsza rejestracja nie jest wymagana.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content