Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur!

Pożyczka Płynnościowa dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur!

W odpowiedzi na potrzeby firm dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzję o dofinansowaniu nowego instrumentu wsparcia przedsiębiorstw – pożyczki płynnościowej

28 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował Strategię Inwestycyjną Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020 r., przeznaczając blisko 31 mln zł na Pożyczkę Płynnościową poprawiającą sytuację finansową firm odczuwających skutki epidemii COVID-19. Pożyczka ma na celu wspomaganie utrzymania firm i  miejsc pracy.

Pożyczka Płynnościowa to wsparcie obrotowe udzielane na zasadach pomocy de minimis skierowane do mikro, małych i średnich firm województwa warmińsko-mazurskiego[1]. Przedsiębiorcy z pozyskanych środków będą mogli pokryć m.in.:

 • opłaty ZUS,
 • koszty wynajmu,
 • wynagrodzenie pracowników,
 • zobowiązania publiczno-prawne
 • zobowiązania handlowe
 • nakłady inwestycyjne konieczne do adaptacji firmy do nowych warunków rynkowych

Warunki finansowania Pożyczki Płynnościowej,:

 • 0% prowizji za jej udzielenie
 • brak dodatkowych opłat
 • od 0,28 % oprocentowanie (uzależnione od stopy bazowej[2])
 • kwota pożyczki do 200 tys. zł
 • całkowity okres spłaty do 6 lat.
 • karencja kapitałowo-odsetkowa do 12 miesięcy
 • wakacje kredytowe (kapitałowo-odsetkowe lub kapitałowe) do 12 m-cy

Więcej szczegółów ze wskazaniem, gdzie można złożyć wniosek o pożyczkę już wkrótce.

[1] MŚP, które zostały bezpośrednio dotknięte skutkami wybuchu pandemii i nie były w trudnej sytuacji finansowej przed 31 grudnia 2019 r.

[2]  Stopa bazowa służy do określenia poziomu stopy referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w takich formach jak m.in. pożyczki. Obowiązuje przez okres jednego roku kalendarzowego. Aktualna stopa bazowa wynosi 1,84 % i obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content