64,6 mln zł na dotacje dla przedsiębiorstw z regionu

64,6 mln zł na dotacje dla przedsiębiorstw z regionu

Epidemia COVID-19 sparaliżowała zarówno życie prywatne jak i zawodowe mieszkańców naszego regionu. Szczególnie przekonują się o tym przedsiębiorcy, którzy z dnia na dzień musieli zaprzestać lub znacząco ograniczyć swoją działalność, co pociągnęło za sobą szereg konsekwencji, takich jak utrata płynności, zaległości w spłacie zobowiązań, trudności z utrzymaniem zatrudnienia, regularnym wypłacaniem wynagrodzeń.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podejmuje kolejne działania w celu minimalizowania negatywnych skutków epidemii. We wtorek, 28 kwietnia 2020 Zarząd przyjął projekt zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 obejmujący m.in. wyodrębnienie 64,6 mln zł na dotacje dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii wywołanej przez wirus Sars-CoV-19.

Planowane jest m.in. finansowanie wydatków obrotowych poprzez dotacje w sektorach najbardziej dotkniętych gospodarczymi skutkami pandemii ale także dofinansowanie działalności producentów wyposażenia leczniczego i środków ochrony osobistej oraz  innych podmiotów gospodarczych w celu wyposażenia zakładów pracy i pracowników w środki ochrony osobistej i zbiorowej i dostosowania ich działalności do nowych warunków gospodarczych.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content