Pożyczka inwestycyjno-obrotowa już wkrótce dostępna

Pożyczka inwestycyjno-obrotowa już wkrótce dostępna

Skorzystaj z nowej pożyczki kierowanej do firm z branży HoReCa i inteligentnej specjalizacji „żywność wysokiej jakości” działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

pożyczka

Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 już wkrótce uruchomiona zostanie pożyczka inwestycyjno-obrotowa. Wsparcie kierowane będzie do przedsiębiorców z regionu, którzy szczególnie negatywnie odczuli skutki pandemii. Dedykowane jest firmom działającym na rynku dłużej niż 3 lata i wymagającym zmiany modelu biznesowego oraz sposobu prowadzenia procesów w firmie  w zakresie:

  • Inwestycji związanych z koniecznością dostosowania się do nowych warunków rynkowych w tym mi.in. inwestycje w nieruchomości, zakup sprzętu/maszyn/urządzeń, zakup środków trwałych, procesy i narzędzia teleinformatyczne.
  • Aktywów obrotowych (zapasy, towary, materiały, produkty gotowe, półprodukty, produkty w toku, zaliczki na dostawy krótkoterminowe).

Celem pożyczki jest wspieranie poprawy potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i ich zdolności dostosowania się do nowych warunków rynkowych, a udział części obrotowej (wydatków na aktywa obrotowe) w przedsięwzięciu może stanowić do 50% kosztów ogółem.

Parametry pożyczki:

  • Kwota już od 10 tys zł do 500 tys zł;
  • Wkład własny to 0 zł;
  • Wsparcie w formie obrotowej do 50 % wartości pożyczki;
  • Okres finansowania do 7 lat;
  • Bardzo konkurencyjne oprocentowanie;
  • Brak dodatkowych opłat.

W wyniku rozstrzygnięcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego zamówienia publicznego nowe wsparcie pożyczkowe, kierowane do firm z branż najbardziej pokrzywdzonych w wyniku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, wkrótce będzie dostępne w trzech instytucjach, tj:

– Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A. https://darsa.pl/www/

– Stowarzyszeniu „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” https://screp.pl/

– Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie https://www.wmarr.olsztyn.pl/

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content