Poznaj instrumenty wsparcia w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji

Poznaj instrumenty wsparcia w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji

Europejska Rada ds. Innowacji (ang. European Innovation Council – EIC) to inicjatywa Komisji Europejskiej uruchomiona w ramach Horyzontu Europa (nowego programu Unii Europejskiej finansującego badania naukowe i innowacje). Rada ma za zadanie wspierać najbardziej obiecujących europejskich innowatorów: przedsiębiorców z małych i średnich firm oraz naukowców. Rada ma wspierać działalność innowacyjną start-upów i MŚP jako punkt kompleksowej obsługi, wspomagając inwestycje mające przełomowe znaczenie i radykalny charakter oraz potencjał ekspansji, będące zbyt ryzykowne dla prywatnych inwestorów.

Rada zapewnia wsparcie poprzez dwa główne instrumenty finansowania:

  • EIC Pathfinder, który jest programem stricte badawczym przeznaczonym na opracowywanie nowych technologii
  • EIC Accelerator, którego celem jest stymulowanie przełomowych odkryć tworzących nowe rynki i ekosystemy. Program dedykowany jest wsparciu rozwoju innowacyjnych firm – MŚP, spin-outs, start-ups i mid-cups.

W ramach EIC Accelerator firmy w pojedynkę startują w konkursach (procedury oceny wniosków zostały uproszczone i usprawnione). Instrument  ma za zadanie wspierać różnego rodzaju innowacje:  technologiczne, produktowe, usługowe, czy też nowe modele biznesowe. Preferowane do dofinansowania są projekty obarczone wysokim ryzykiem, na które MŚP nie są w stanie pozyskać finansowania na rynku krajowym. Aplikując do programu firma musi mieć ambicje do rozwoju w skali co najmniej europejskiej. Innowacje wiązać się mogą ze wszystkimi obszarami gospodarki.  Aplikować może każda firma, która posiada wartościowe rozwiązanie wpisujące się w założenia programu oraz prototyp, czyli zakończony 5 poziom tzw. gotowości technologicznej. Złożenie projektu odbywać się będzie on-line.

Nowością cechującą EIC ACCELERATOR jest m.in. zachęta do udziału w konkursach kobiet stojących na czele firm, pełniących funkcję prezesów, bądź piastujących stanowiska w zarządach.

Instrument oferuje granty lub granty i finansowanie mieszane (komponent inwestycyjny pod nazwą blended finance).

Przedsiębiorstwa mają szansę na uzyskanie:

  • grantów w wysokości od 0,5 -2,5 mln euro. Grant przeznaczony jest na prace rozwojowe, niezbędne jest posiadanie prototypu na zakończonym min. 5 poziomie gotowości technologicznej,
  • finansowania mieszanego (blended finance): grant 2,5 mln + finansowanie kapitałowe 15 mln. Są to pieniądze przeznaczone na działania wdrożeniowe, uruchomienie masowej produkcji i sprzedaży produktu. Oprócz 2,5 mln euro, dodatkowo można starać się o 15 mln euro (w zamian za udziały w firmie).

Prace nad Horyzontem Europa nadal trwają. Przewiduje się, że pierwsze konkursy powinny ruszyć wiosną 2021 r.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content