Poszukiwani specjaliści do grupy eksperckiej w ramach platformy „Fit for Future”

Poszukiwani specjaliści do grupy eksperckiej w ramach platformy „Fit for Future”

Komisja Europejska organizuje nabór do grupy eksperckiej, która ma zająć się kwestią uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, zarówno w czasach ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, jak i coraz powszechniejszą digitalizacją usług i kontaktów. Grupa będzie działać w ramach platformy „Fit for Future”, będącej częścią inicjatywy KE nt. uproszczeń pn. REFIT (Regulatory fitness and performance).

Idealni kandydaci powinni reprezentować środowisko małych i średnich przedsiębiorców, organizacji społecznych bądź pozarządowych oraz mieć doświadczenie związane ze stosowaniem prawa europejskiego. Powinni również posiadać kompetencje i doświadczenie na poziomie krajowym i europejskim w obszarach istotnych dla zmniejszenia obciążeń i uproszczeń oraz dobrze znać język angielski i umieć posługiwać się narzędziami IT.

Poniżej zostały zamieszczone materiały nt. tego naboru, w tym wykaz pożądanych kwalifikacji kandydata na eksperta oraz formularz zgłoszenia.

Materiały o naborze

Termin zgłoszeń upływa 19 czerwca.

Więcej informacji nt. inicjatywy i naboru na stronie KE

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content