Posiedzenie Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Posiedzenie Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

20 stycznia 2022 r., odbyło się I posiedzenie Rady Inwestycyjnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego (II kadencji). Rada Inwestycyjna to organ opiniodawczo – doradczy Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w zakresie wdrażania instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

W skład powołanej 11 stycznia 2022 r. przez Zarząd Województwa Rady weszło pięciu członków, w tym dwóch Przedstawicieli Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Marszałek Województwa Pan Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Województwa Pan Marcin Kuchciński oraz trzech ekspertów w dziedzinie finansowania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (przedstawiciele: środowiska naukowego z obszaru nauk ekonomicznych, biznesu oraz sektora bankowego).

 

Do głównych zadań Rady (II kadencji) będzie należało m.in:

  1. opiniowanie Rocznych Planów Działań, kwartalnych i rocznych sprawozdań dotyczących wdrażania instrumentów finansowych,
  2. opiniowanie warunków i zasad wyboru pośredników finansowych dla instrumentów finansowych wdrażanych w województwie warmińsko-mazurskim,
  3. wydawanie opinii w zakresie dalszego rozwoju instrumentów finansowych oraz ich wpływu na rozwój sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim,
  4. opiniowanie planów Instytucji Zarządzającej w zakresie tworzenia Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Funduszy Rozwoju (WMFR) budowanego ze środków zwróconych w ramach perspektyw 2007-2013 i 2014-2020, mającego na celu wspomaganie rozwoju przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego,
  5. inicjowanie działań na rzecz wdrażania instrumentów finansowych, przyczyniających się       do optymalizacji rozwoju sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Pierwsza trzyletnia kadencja Rady Inwestycyjnej, podczas której odbyło się  siedem  posiedzeń,  została zakończona w kwietniu 2021 r.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content