Ponad 3,5 mln do rozdysponowania • dodatkowe środki w ramach Pożyczki Rozwojowej

Ponad 3,5 mln do rozdysponowania • dodatkowe środki w ramach Pożyczki Rozwojowej

Od 4 kwietnia rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie Pożyczki Rozwojowej dla przedsiębiorców, łączna pula środków do rozdysponowania wynosi 3 529 411,76 zł. Dysponentem środków jest Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie. 

Pożyczki udzielane będą przez Pośrednika Finansowego (WMARR) z dodatkowych środków w wys. 3.000.000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) oraz wkładu własnego Pośrednika Finansowego w wys. 529.411,76 zł. Pożyczki udzielane będą do wyczerpania całej kwoty.

Pożyczkę Rozwojową otrzymać będą mogli: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, mający siedzibę lub oddział i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, działający na rynku nie dłużej niż 3 lata.

W ramach Pożyczki Rozwojowej finansowane będą inwestycje na terenie województwa warmińsko-mazurskiego związane z:

  • wzrostem pozycji konkurencyjnej firmy na rynku, jej produktywności, potencjału rozwojowego, lub
  • przedsięwzięciem łączącym koszty o charakterze inwestycyjnym i obrotowym mające na celu wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa bądź realizację nowych projektów (np. aktywność mająca na celu ustabilizowanie obecnej pozycji firmy na rynku, wzmocnienie wykorzystania mocy produkcyjnej).

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę WMARR

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content