Plan wsparcia przedsiębiorczości Polski Wschodniej

Plan wsparcia przedsiębiorczości Polski Wschodniej

Zaktualizowano harmonogram konkursów I Osi (Przedsiębiorcza Polska Wschodnia) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) na 2020 rok. Pomimo negatywnych skutków pandemii, program ten funkcjonuje bez przeszkód i kontynuuje wsparcie m.in przedsiębiorców. Przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej mogą ubiegać się o dofinansowanie w najbliższych naborach w łącznej wysokości prawie 1,5 mld zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Planowane nabory w 2020 r. dotyczą m.in.: start-up’ów, internacjonalizacji, wzornictwa czy innowacji,  w tym podejmowania działań dostosowujących przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności w warunkach pandemii. Instytucją zarządzającą konkursami jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) https://www.parp.gov.pl/.

Zaktualizowany harmonogram:

Działanie 1.1.2  Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

I nabór – (pula dofinansowania 300 mln zł) –rozpoczęty, zakończenie naboru wniosków 30 września 2020 r.

II nabór (185 mln zł) – 1 października 2020 r. – 30 grudnia 2021 r.

Działanie 1.2  Internacjonalizacja MŚP

nabór (50 mln zł)  – 4 sierpnia 2020 r. -7 września 2020 r.

Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP

nabór (150 mln zł)  – 25 sierpnia 2020 r.  – 24 września 2020 r.

Działanie 1.4.  Wzór na konkurencję (etap II)

nabór (300 mln zł) – rozpoczęty, zakończenie naboru wniosków 31 sierpnia  2021 r.

Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

nabór (500 mln zł) – rozpoczęty, zakończenie naboru wniosków 31 lipca 2020 r.

Szczegóły dotyczące nadchodzących naborów, składania wniosków oraz harmonogram konkursów w 2020 r. dostępne są pod adresem: https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/skorzystaj/harmonogram-naborow-wnioskow/

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content