327 mln zł z UE dla ponad 1,1 tys. firm na promocję zagraniczną (PARP)

327 mln zł z UE dla ponad 1,1 tys. firm na promocję zagraniczną (PARP)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła 6. edycję konkursu „Go to Brand”. Mikro, małe i średnie firmy wybrane do dofinansowania otrzymają łącznie prawie 327 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na promocję swoich marek na rynkach zagranicznych. Ta edycja programu była rekordową pod względem liczby złożonych wniosków i liczby pozytywnie ocenionych projektów.

Do naboru, który trwał od 11 lutego do 11 marca br. zgłosiło się 1 575 firm czyli 180 więcej niż w 2019 r. Wsparcie na promocję swoich wyrobów i usług na rynkach zagranicznych otrzyma 1 117 z nich. Łączna pula środków unijnych, która trafi do beneficjentów obecnej edycji programu wynosi 326,7 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 425 670 zł, a przedsiębiorcy muszą wnieść wkład własny na poziomie min. 15 proc.

W ramach projektów realizowanych z poddziałania 3.3.3 POIR, przedsiębiorstwa mogą sfinansować koszty udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz pokryć koszty usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej i działań promocyjnych.

Sprawdź listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Więcej informacji: www.parp.gov.pl/go-to-brand.

 

żródło: https://www.parp.gov.pl/

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content