Otwarta nauka w Horyzoncie Europa-bezpłatny webinar

Otwarta nauka w Horyzoncie Europa-bezpłatny webinar

Zapraszamy na bezpłatny webinar dla naukowców oraz innych osób zainteresowanych aplikowaniem o finansowanie w ramach programu ramowego Horyzont Europa poświęcony wymogowi dzielenia się wiedzą i wynikami badań. Webinar odbędzie się 4 października 2022 r. w godzinach 10.00-11.00.

W programie ramowym Horyzont Europa realizowana jest idea otwartej nauki (ang. open science, OS). Ma ona wpłynąć na jakość i efektywność prowadzonych badań naukowych, a także przyspieszyć rozpowszechnianie wiedzy i nowych umiejętności. Open science polega na dzieleniu się wiedzą, wynikami badań, narzędziami oraz oparte jest na otwartej, wzajemnej współpracy wszystkich zaangażowanych podmiotów, np.: środowisk akademickich czy przedstawicieli przemysłu.

Uczestnicy webinaru dowiedzą się m.in.:

  • jakie są praktyki open science,
  • jakie praktyki OS są obowiązkowe i zalecane przez Komisję Europejską,
  • jakie elementy OS należy umieścić we wniosku projektowym,
  • czym jest open access.

Wydarzenie poprowadzi p. Anna Przybysz – konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, działającego w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Wydarzenie będzie realizowane przy użyciu komunikatora Teams, dlatego uczestnicy muszą posiadać:

  • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
  • przeglądarkę internetową (preferowany Chrome lub Edge),

Zaakceptowani uczestnicy wydarzenia otrzymają mail ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli na udział w wydarzeniu.

Więcej informacji i możliwość zarejestrowania się na wydarzenie dostępna jest na stronie organizatora. Zapisy są możliwe do 3 października 2022 r., organizatorem webinaru jest Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Szczecinie.

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content