Nowe nabory dla MŚP w trybie nadzwyczajnym w związku z COVID-19

Nowe nabory dla MŚP w trybie nadzwyczajnym w związku z COVID-19

Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o ogłoszeniu dwóch nowych naborów dla MŚP w trybie nadzwyczajnym w związku z COVID-19:

        1. na zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego – konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/2020

W ramach przedmiotowego naboru wsparcie skierowane jest na zabezpieczenie pracowników i firm w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego

Wsparcie ma na celu umożliwienie/ułatwienie działalności gospodarczej w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia (w tym: w okresie zagrożenia epidemicznego, epidemii, reżimu sanitarnego) poprzez:

  • dostosowanie stanowisk pracy do pracy w warunkach epidemii, m.in. poprzez wyposażenie w środki ochrony indywidualnej i ochrony zbiorowej, testy zdrowotne dla pracowników,
  • zakup sprzętu/usług pod kątem zapewnienia ciągłości pracy i działalności (m.in. usług doradczych, dostosowanie do pracy zdalnej, sprzedaży wysyłkowej, zmiany sieci dystrybucji, wprowadzenie nowego produktu/ usługi, przebranżowienie, etc.).

         2. na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19 – konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/2020

W ramach przedmiotowego naboru wsparcie skierowane jest na produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19

Dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, takich jak:

produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego (w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych) oraz niezbędnych surowców; środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji; narzędzi do gromadzenia/przetwarzania danych.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
89 512 54 86
89 512 54 85
89 512 54 84
89 512 54 83
89 512 54 82

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu

e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
55 620 09 13
55 620 09 14
55 620 09 16

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Telefony do konsultantów:
87 734 11 09
87 734 11 10
87 610 07 77

 

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content