Rusza nabór do konkursu PARP „Internacjonalizacja MŚP”. Szansa na podbój zagranicznych rynków.

Rusza nabór do konkursu PARP „Internacjonalizacja MŚP”. Szansa na podbój zagranicznych rynków.

Od 4 sierpnia mikro, mali i średni przedsiębiorcy z Polski wschodniej mogą składać wnioski w drugiej turze konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firmy ubiegające się dofinansowanie kosztów wprowadzenia produktów lub usług na nowe rynki zagraniczne, mogą otrzymać nawet 800 tys. zł z funduszy europejskich. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 7 września br.

Środki unijne mogą otrzymać MŚP, które posiadają co najmniej jeden produkt lub usługę o potencjale do rozwoju na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Kolejnym warunkiem jest siedziba lub oddział firmy w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim i podkarpackim.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 550 tys. zł w przypadku, gdy MŚP wybierze rynek z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Ci, którzy zdecydują się na co najmniej jeden rynek docelowy internacjonalizacji spoza tych regionów, mogą liczyć nawet na 800 tys. złmówi Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw w PARP. Wsparcie może wynieść do 85 proc. wartości projektu, co oznacza, że wkład MŚP to co najmniej 15 proc. całkowitego kosztu.

Na co trzeba przeznaczyć dofinansowanie?

MŚP powinny je rozdysponować na przygotowanie do umiędzynarodowienia działalności, tj. pokryć koszty usług doradczych, a także koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. W ramach konkursu można również pokryć koszty nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zmiany z korzyścią dla beneficjentów programu

W tym roku w konkursie organizowanym przez PARP wprowadzono korzystne zmiany dla wnioskodawców. Koszty udziału w targach i misjach gospodarczych mogą stanowić więcej niż 49 proc. kosztów projektu. W związku z trwającą pandemią COVID-19, wdrożone zostały także dodatkowe możliwości dla projektów rozliczanych na podstawie tzw. kosztów rzeczywistych. Pomimo odwołania imprez targowych, za „kwalifikowalne” uznawane będą wydatki wcześniej poniesione przez przedsiębiorców, tj. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłata rejestracyjna za udział w wydarzeniu, opłata za wpis do katalogu targowego, koszty organizacji stoiska wystawowego i reklamy w mediach targowych, a także koszty transportu, ubezpieczenia osób i eksponatów oraz koszty podróży służbowych pracowników (np. zaliczki rezerwacji hotelu). Za kwalifikowalne będą uznawane również koszty udziału w odwołanych szkoleniach.

PARP wydłużyła również terminy dostarczenia wyjaśnień lub poprawy wniosków przez wnioskodawcę, oceny wniosków czy rozstrzygnięcia każdej z rund konkursu.

Więcej informacji o konkursie: link

Informacja pochodzi ze strony internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Nawigacja

Na skróty

Mapa strony

Skip to content